Rekordmange hummeryngel

Det blir satt ut rekordmange hummeryngel på Sørlandet i år. En ny fôringsmetode gjør at flere overlever i klekkeriet på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Fôringen har nemlig ført til mindre kannibalisme.

Det blir satt ut rekordmange hummeryngel på Sørlandet i år. En ny foringingsmetode gjør at flere overlever i klekkeriet på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Foringen har nemlig ført til mindre kani-balisme.