Hopp til innhold

Kastar rekordlite søppel: - Ein føregangsfestival

Under årets Ravnedalen Live-festival vart under ein prosent av det som vart brukt for å byggje festivalen forbruk - altså bruk og kast. No blir det jobba for at andre festivalarrangørar må følgje etter.

Sigrid på Ravnedalen Live

Artisten Sigrid spelte på Ravnedalen Live i 2023 og rosa festivalen for miljøengasjementet sitt.

Foto: Malin Heggebø Rolfsen / NRK

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

– Ravnedalen Live har gjort ein heilt utruleg jobb, og vorte ein føregangsfestival.

Det seier Siri Haugan Holden som er dagleg leiar i Norske kulturarrangører, ein interesseorganisasjon for over 500 festivalar og arrangørar i landet.

Ravnedalen Live har gjennom mange år jobba hardt for å vere ein miljøvennleg festival.

Reknestykket etter festivalen i sommar ser særs grønt ut miljømessig. I tillegg til å vere heilelektriske har dei som første norske festival målt alt som går inn og ut.

Rapporten, som på fagspråk blir kalla ein materialflytanalyse (MFA), viser at berre 0,6 prosent av det som vart brukt for å byggje festivalen var forbruk - altså bruk og kast. Elles kunne alt brukast igjen.

Materialstrømsanalyse Ravnedalen Live 2023

Resultata av Ravnedalen Live si materialstrømsanaylse vert brukt til å setje inn tiltak for å minske avfallet kvart år.

Grafikk: Ravnedalen Live

Dette blir lagt merke til nasjonalt.

– Det er ingen tvil om at Ravnedalen Live er ein av dei som har utmerkt seg aller mest på dette feltet dei siste åra. Dei viser at det går an å gjere store grep for å setje lite preg på områda dei er i, seier Holden.

Siri Haugan Holden er daglig leder i Norske Kulturarrangører.

Siri Haugan Holden er dagleg leiar i Norske kulturarrangører som representerer dei aller største festivalane i Noreg.

Foto: Jane Lool

Tre seigmenn søppel per hovud

Mira Svartnes Thorsen er dagleg leiar i Ravnedalen Live.

Mange års arbeid ber no litt grønare frukter.

– Kultur og kunst er jo gøy, og det å vere med å løyse nokre verdsproblem medan ein har det gøy er jo aldri feil. Men det kostar å vere berekraftig, så vi håpar det snart kan bli like konkurransevilkår for alle som driv med dette.

Søppel på Sommerbris

Sommar og festival er ikkje berre musikk og god stemning. Det kan også vere eit hav av søppel og plastglas.

Avfall fra lokalprodusert mat Ravnedalen Live

Dette var avfallet frå 600 porsjonar festivalmat på Ravnedalen Live i 2022.

Målet er at ingen skal etterlate seg meir enn 20 gram søppel. Det er vekta av kring tre seigmenn.

Ravnedalen Live

Festivalen ber for eksempel alle gjestane om å ta med eigen kopp.

Ravnedalen Live

Dei serverer økologisk lokalmat. Her levert i ein tøyserviett som ein kan pante etterpå.

Sigrid Ravnedalen Live

Og artistane blir bede om å bruke miljøvennleg transport og nytte seg av grøne «riders».

Les meir om då artisten Sigrid fortalde at ho aldri hadde sett ein festival i verda som har eit så sterkt klimafokus som Ravnedalen Live.

Les også Her kan du kun legge igjen 20 gram søppel - et forbilde mener Sigrid

Sigrid på Ravnedalen Live

– Bruk og kast lønner seg

No etterlyser fleire kulturarrangørar at styresmaktene må komme med endå hardare krav for at festivalane skal bli grønare.

Ravnedalen Live meiner det er synd at det framleis er billegare å vere ein «bruk og kast-festival».

– Det bør ikkje vere slik at ein på eige initiativ vel å bruke pengar og midlar på å vere ein viktig berekraftsfestival. Det må lønne seg å drive ein berekraftig festival, medan det må koste å forsøple, seier Thorsen.

Mira Svartnes Thorsen, festivalsjef, Ravnedalen Live

Mira Svartnes Thorsen seier det framleis lønner seg å vere ein «bruk og kast-festival».

Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Alle har eit ansvar

Kulturdepartementet seier til NRK at det er utruleg fint at vi har ein kultursektor som tek miljømessig initiativ.

Men statssekretær Even Aleksander Hagen meiner det ikkje kan vere slik at alle skal bli økonomisk kompenserte for å nå FN sitt berekraftsmål.

Alle har eit sjølvstendig ansvar for drive berekraftig. Samtidig får festivalane stor finansiering. Støtteordninga som festivalane kan søkje på var på 180,1 millionar kroner i 2023. Når Kulturrådet skal fordele desse midlane, ser dei på festivalar som leiar an og bidreg til berekraft og redusert klimaavtrykk.

Ravnedalen live fekk eksempelvis 100.000 kroner til årets festival. Dei søkte Kulturrådet om 300.000 kroner.

Ravnedalen Live

Kulturrådet har uttalt at dei ønskjer å vektleggje berekraft endå sterkare i åra som kjem, seier statssekretær i Kulturdepartementet Even Aleksander Hagen.

Foto: Malin Heggebø Rolfsen / NRK

Kan vere til inspirasjon

Norske kulturarrangører seier at mange festivalar bryr seg om det grøne aspektet ved festivaldrift, men håpar Ravnedalen sitt miljøarbeid kan verke inspirerande for andre.

– Mange kulturaktørar ligg lenger framme i skoen enn politikarane sjølv når det gjeld klima og miljøspørsmål. Men å vise til arrangørar som tek ansvar fører forhåpentleg til at andre vil følgje etter, seier Holden.

Aurora spilte på Øyafestivalen i 2022.

Øyafestivalen har som mål å vere blant dei mest miljøvennlege festivalane i verda, og vart av A Greener Festival (AGF) kåra til den grønaste festivalen i verda i 2019. Her frå Aurorakonsert i 2022.

Tons of rock

Rockefestivalen Tons of Rock seier at miljøfokus er ein viktig del av festivalen. Dei er miljøsertifisert som Miljørfyrtårn og har som mål å bli ein av landets mest miljøvennlege festivalar.

Bergenfest 2018 banner

Bergenfest skriv at dei jobbar for å bli ein av Europas grønaste festivalar. Dei har tiltak som eit helelektrisk festivalområde, lokalprodusert og grøn mat, og ønskjer å produsere gjenbruksmerch.

fZJTbCAd6MY

Vinjerock held til i Jotunheimen, omringa av Noregs høgste fjell. På nettsida deira står det at målet er å arrangere festivalopplevingar i pakt med naturen. Dei er mellom anna ein papirlaus festival, og har forbod mot glasflasker.

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 2,01 kr
Dyrest kl. 18 2,74 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

 • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
 • Dusje 4,3 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,5 kr En vask
 • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
  + 8,5 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2023
  + 5,5 %