Rasfare kan stoppe boligbygging

Fylkesmannen i Aust-Agder ønsker å stoppe byggeplanene ved Fuhrs vinkjeller i Grimstad. Årsaken er at byggområdet ikke er sikkert nok.

Fuhr vinkjeller

Fuhrs vinkjeller i Grimstad. Rasfare kan stoppe byggplaner på nabotomten.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Norges vassdrags- og energidirektorat mener faren for skred ikke er godt nok utredet i reguleringsplanen.

– Vi har tilgang på grunnundersøkelser for nabotomten, som viser at det er svært bløte masser der. Det går frem av risiko- og sårbarhetsanalysen at området må sikres og renskes dersom byggeområdet skal bli egnet for formålet, forteller senioringeniør i NVE, Heidi Mathea Henriksen

Mangler dokumentasjon

Det er ti år siden politikerne i Grimstad åpnet for en rivning av Fuhrs gamle vinkjeller. Nå er saken oppe til ny behandling. Utbygger Kruse Smith, har planer om tre nye boligblokker på området. Nå kan manglende utredning om skredfare, sette en midlertidig stopp for prosjektet.

Enhetsleder for plan- og bygning i Grimstad kommune, Heidi Sten-Halvorsen, sier hun tar innsigelsene fra fylkesmannen til etterretning. Hun vil nå be utbygger om en grundig analyse, men tror ikke det vil få store konsekvenser for de videre planene.

– Det er normalt at vi får innsigelser dersom det mangler viktig dokumentasjon. Så må vi jo se på hvor alvorlig dette er når dokumentasjonen kommer, sier Sten-Halvorsen.

Enkelt å sikre

Henriksen i NVE sier det finnes ulike tiltak for å sikre seg mot skred, men at hva som må gjøres avhenger av hva som kommer frem i de videre undersøkelsene.

– Det kan være forholdsvis enkelt å sikre, men det avhenger av terrengforholdene, forteller Henriken.