Vil bygge 40 hytter i Blindleia

40 nye fritidsboliger planlegges nå på Kvanneslandet ikke langt fra Bliksund i Blindleia. – Fred heller området for fremtidig nedbygging, mener naboer.

Bliksund, Blindleia

Bliksund i Blindleia.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Plan Kvanneslandet

Plan for Kvanneslandet er nå ute på høring.

Foto: Skjermdump

Deler av planområdet ligger i 100-metersbeltet og må ha dispensasjon fra Fylkesmannen for å bli realisert.

– Ingen reguleringsplan er problemfri, sier Endre Fennefoss Balchen i Trollvegg Arkitektstudio AS som er plankonsulent for området.

Trollvegg har fått oppdraget fra advokat Tofte på vegne av et dødsbo.

Innen 20. desember kan folk komme med kommentarer, og etterpå skal politikerne eventuelt stadfeste planprogrammet. Arkitektene vil i løpet av våren komme med mer detaljerte planer.

Midt mellom Lillesand og Kristiansand

Området ligger snaue 20 minutter fra Lillesand sentrum og drøye 20 minutter fra Kristiansand sentrum. Adkomst er via fylkesveg 226 over Kassenkanalen.

De om lag 40 fritidsboligene blir liggende i et område som nå er skog, og det planlegges også et offentlig friområde med badestrand og stupetårn og en småbåthavn med både private plasser og gjesteplasser.

Det legges opp til privat og offentlig parkering i tilknytning til bebyggelse og småbåthavn.

Kontroversielt

Esben Gundersen

Arealplanlegger Esben Gundersen, Lillesand kommune.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Lillesand kommune har allerede fått muntlig beskjed fra Fylkesmannen at det kan komme innsigelser mot deler av planen.

– Det ligger mange kjelker i veien her, sier arealplanlegger Esben Gundersen i Lillesand kommune.

– Ikke minst ønsket om 40 båtplasser og badestrand i Bliksfjorden er kontroversielt. Planen berører et statlig sikret friluftsområde, sier Gundersen.

– En ting er å bygge 40 hytter. Men hytteeierne vil jo ha båtplasser også.

Naboprotester

Blindleia

Tett båttrafikk i Blindleia.

Foto: NRK

Reaksjoner fra naboer er allerede kommet.

Helge Briseid Risnes skriver at det beste vil være å frede hele Kvannes for fremtidig nedbygging.

– En ytterligere nedbygging av naturen langs Blindleia vil være et stort feilgrep og i strid med samfunnets interesser. Det kan forventes en sterk befolkningsvekst i både Kristiansand og Lillesand i årene som kommer, skriver Risnes.

– Det vil derfor være klokt for samfunnet å bevare Høvåg som en grønn lunge mellom disse befolkningssentra. Særlig området langs Blindleia bør skånes for ytterligere bebyggelse og bevares som et friområde for kommende generasjoner, skriver han videre.

Frykter småbåthavn blir dominerende

Dagfinn A. Berg og Lene Holtskog skriver at Blindleia er en merkevare og at det er svært uheldig at deler av dette området gjøres om til en hytteby som er synlig fra sjøen.

En småbåthavn vil også framstå som en stor dominerende utstikker midt i leia i et ellers uberørt område. Etablering av parkeringsareal og flere veier i området vil forringe landskapet, skriver de.

Høringsfristen går ut 20. desember.