Priser seg lykkelig

Flere kommuner har solgt aksjer i Agder Energi for å spekulere i finansmarkedet. De som ikke har gjort det, priser seg nå lykkelig.

Kraftverk

I dagens situasjon er utbyttet av aksjene i Agder Energi med å redde økonomien i Bygland, ifølge ordfører Knut A. Austad.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Utbyttet fra aksjene i Agder Energi redder nå kommuneøknomien i Bygland.

Byglandordføreren er derfor glad for at kommunen ikke solgte aksjene sine i energiselskapet.

Ordfører Knut Austad er kritisk til at kommuner skal drive spekulasjon i finansmarkedet.

Bedre tjenester

- Avkastningen vi får fra Agder Energi gjør at vi kan gjøre langsiktige investeringer. Den er også med å styrke driften vår, slik at vi kan yte mye bedre tjenester til innbyggerne enn vi ellers kunne gjort, sier Austad.

Knut A. Austad

Ordfører i Bygland Knut A. Austad håper nå diskusjonen om ytterligere nedsalg i Agder Energi skal legges død.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han er svært fornøyd med at kommunen valgte å beholde alle sine aksjer i Agder Energi.

Bygland er en av elleve kommuner i Agderfylkene som valgte å ikke selge noen av sine aksjer i Agder Energi til Statkraft. I Vest-Agder valgte Marnardal, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Flekkefjord det samme.

I Aust-Agder valgte Valle, Bygland, Evje- og Hornnes, Iveland, Froland og Åmli å beholde sine aksjer.

Solgte for å tjene

Mange av kommunene valgte å selge ut aksjer for å foreta alternative plasseringer av pengene, fordi de mente det ville gi bedre avkastning.

Eiermøte i Agder Energi

Eiermøte i Agder Energi. Flere av ordførerne har solgt deler av aksjene sine for å plassere pengene andre steder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kommunenes Sentralforbund er bekymret, fordi mange kommuner har satset mye penger i finansmarkedet.

Byglandordføreren håper diskusjonen i kommunene om ytterligere nedsalg i Agder Energi nå skal legges død.

- Det som har vært feil fokus hele tiden i forbindelse med å selge seg ut er den finansielle delen, altså muligheten for å skaffe seg merinntekter ved å investere i et finansielt marked. 

- Det er ikke kommunenes primæroppgave, og det er heller ikke kompetanse i den enkelte kommune til å drive slik virksomhet, sier Austad.