Presset til Hells Angels-nekt

Norway Rock Festival i Kvinesdal gir etter for presset. Folk med klær eller merker som uttrykker støtte til kriminelle MC-klubber, vil ikke slippe inn på årets festival.

Video Norway Rock vil nekte Hells Angels adgang

SE VIDEO!

Alternativene sto mellom å gi etter for presset, eller å legge ned festivalen.

Press fra alle kanter

– Vi gir etter for det presset som har vært, og innfører nå forbud mot enprosentsklubber på årets festival, sier Per Arne Mydland, som sitter i styret til festivalen.

Festivalen har fått kritikk for at Hells Angels og andre kriminelle MC-klubber fritt har kunnet komme inn på festivalen.

Politiet og Kvinesdal kommune økte tidligere denne uken presset mot festivalen, da det på en pressekonferanse kom frem at det var ventet 150 HA-medlemmer til festivalen i juli.

Nå blir det penger

Kommunen har, sammen med fylkeskommunen og kulturrådet, uttrykt stor skepsis til videre sponsing av festivalen.

Også Kripos har stilt seg kritisk til at det offentlige kunne komme til å støtte en musikkfestival der det kunne komme et solid antall Hells Angels-medlemmer.

Men etter dagens utspill fra festivalen, lover ordfører Odd Omland i Kvinesdal at kommunen vil fortsette å sponse rocke-festivalen i Kvinesdal.

– Ja selvfølgelig. Jeg må si det står stor respekt av det vedtaket de har gjort. Vi skal sammen med politiet gjøre vårt til at det virkelig blir en vellykket festival, sier Omland.