Planlegger for høyere fart

Nye E-18 i Aust-Agder kan få fartsgrense på 130 km/t . Politikerne avgjør om firefeltsveien får høyere hastighet

Nye E18 mellom Arendal og Grimstad og østover fra Tvedestrand vil trolig bli planlagt for en fartsgrense på 130 km/t. Den nye firefeltsveien må tilpasses terrenget bedre for å kunne øke hastigheten.