Ønsker seg flere verneområder

– Måkene sliter og dét burde bekymre oss, sier Morten Helberg, som jobber med doktorgrad om klimaendringenes effekter på sjøfugl på Sørlandet. Han mener det må opprettes flere marine verneområder langs kysten, fordi det er for lite mat i havet.

Det er blitt stadig færre måker og dét burde bekymre oss, mener Morten Helberg fra Mandal, som jobber med doktorgrad om klimaendringenes effekter på sjøfugl på Sørlandet. Han mener det må opprettes flere marine verneområder.