NRK Meny
Normal

Ønsker å bli kvitt "lillesandslukta"

Miljødirektoratet mottar klager på lukt fra Saint-Gobain i Lillesand. De nærmeste boligene eksponeres for hele 35 såkalte luktenheter mens anbefalte grenseverdier er på 1-2 luktenheter.

Saint-Gobain Lillesand

Naboer klager på vond lukt fra Saint-Gobain i Lillesand. Nå vurerer Miljødirektoratet luktplagen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Luktbelastningen fra bedriften er vesentlig, skriver direktoratet i et brev til Fylkesmannen i Aust-Agder.

– Beregninger med lokale værdata viser at de nærmeste boligene til bedriften eksponeres for over 35 luktenheter. Anbefalte grenser i «Luktveilderen» er 1-2 luktenheter. Store områder eksponeres med lukt som overskriver de anbefalte grenseverdiene, skriver Miljødirektoratet.

Klager er kommet fra noen få enkeltpersoner, men direktoratet tror at flere opplever plagsom lukt fra bedriften.

Andre luktkilder

Det er Fylkesmannen som ber Miljødirektoratet vurdere lukten fra Saint-Gobain Ceramic Materials, tidligere Norton. Lillesand sliter nemlig også med lukt fra et slamkomposteringsanlegg i nærheten.

Fylkesmannen varsler nå pålegg om en tiltaksplan for å redusere luktutslipp fra slamanlegget. Men for å ha bedre vurderingsgrunnlag, ber de Miljødirektoratet, om å vurdere luktutslippene fra Saint-Gobain.

Reaksjonsmåter

Sjefingeniør Ellen Margrethe Svinndal i Miljødirektoratet sier at saken er under behandling og at det er flere måter å følge opp på.

– Det vanligste er å gi et pålegg der bedriften må rette forholdet innen en viss tid.

Svinndal tror det blir komplisert å komme lukten til livs.

– Det kan være vanskelig å håndtere luktproblemer fra en bedrift, og det kan være nødvendig med grundige vurderinger før man iverksetter tiltak.

Dialog

I brevet til Fylkesmannen går det fram at Miljødirektoratet er i dialog med bedriften om luktproblemene.

– Vi har ikke konkludert om oppfølging eller krav til bedriften. I desember var vi på revisjon på Saint-Gobain. Vi fant flere til dels alvorlige avvik. Oppfølging av luktproblemet må ses i sammenheng med oppfølging av avvikene, skriver direktoratet.

– Vanskelig å unngå lukt

Lars Petter Maltby, adm dir. Saint-Gobain Lillesand

Aministrerende direktør Lars Petter Maltby, Saint-Gobain Ceramic Materials, Lillesand.

Foto: Erik Wiig-Andersen / NRK

Administrerende direktør Lars Petter Maltby sier at Saint-Gobain har svart på de sju avvikene som ble avdekket under tilsynet. Bedriften har også svart på klagene vedrørende lukt.

– Nå avventer vi tilbakemelding fra Miljødirektoratet, sier Maltby.

– Hva slags tiltak kan bli aktuelle?

– Vi har ingen kortsiktig løsning, sier Maltby.

– Bedriften har en sjenerende lukt ved spesielle værforhold. Lukten skyldes svovelforbindelser. Inntil vi klarer å etablere andre råmaterialer, er det vanskelig å unngå lukt, sier administrerende direktør Lars Petter Maltby.