NRK Meny
Normal

Økt beredskap mot mobbing

Foreldre i Kristiansand skal kunne få mer hjelp og gode råd når barnet deres blir et mobbeoffer.

Mobbing

Mange barn og foreldre føler seg maktesløse i mobbesaker. Nå skal det prøves ut om egne beredskapsteam kan forbedre situasjonen. (ill.bilde)

Foto: NRK

Mange foreldre opplever at de stanger hodet i veggen og ikke blir hørt når barnet deres blir mobbet. Nå opprettes det lokale beredskapsteam i et nytt pilotprosjekt. Teamene skal kobles inn i de vanskeligste sakene.

I første omgang er det fire kommuner som er plukket ut til å være prøvekaniner for beredskapsteamene som skal kobles inn i de vanskeligste sakene.

Disse kommunene er Kristiansand, Råde, Sarpsborg og Egersund.

Håper på raskere løsning i mobbesaker


Det er kommunesektorens organisasjon KS og Foreldreutvalget for grunnskolen (Fug) som skal samarbeide i prosjektet som er satt i gang av Kunnskapsdepartementet.


– FUG får mange henvendelser fra fortvilte foreldre om mobbing. Da har de ofte prøvd alt for å få sitt barn og familien ut av uføret. De opplever at de stanger hodet mot veggen og ikke blir hørt og forstått. Derfor tror vi slike kommunale team er en god vei å gå for å få en raskere løsning for barna, sier FUG-leder Christopher Beckham.

Teamene skal settes sammen av kommunenes egne ansatte som for eksempel rektor, helsesøster, barnevern og PPT-tjenesten. Prøveprosjektet skal gå over to år.

Mobbetallene på stedet hvil


Ifølge Elevundersøkelsen har mobbetallene stått omtrent på stedet hvil de siste fem årene. De som oppgir at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere, varierer mellom 6,8 prosent (i 2012) til 7,5 prosent (i 2008 og 2011).


I en undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI i sommer svarte nesten halvparten av de spurte i alderen 18–67 år at de har blitt mobbet i løpet av livet.

(NTB)