Sørlandet får nytt fengsel

Det skal bygges nytt fengsel i Agder med inntil 300 lukkede soningsplasser. Fengselet skal erstatte dagens fengsler i Arendal og Kristiansand.

Fengsel

Regjeringen erstatte fengslene i Kristiansand (bildet) og Arendal og bygge ett eller to helt nye fengsler.

Foto: Wirsching, Anne / Anne Wirsching/NRK

– Vi i Agder har vunnet kampen om nytt fengsel, sier stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp).

Planene går frem av stortingsmeldingen om kriminalomsorgen som regjeringen legger frem i dag.

– Det nye fengselet vil ha inntil 300 plasser. Vi øker dermed kapasiteten her på Agder med 180–200 plasser i forhold til dagens to fengsler. Dette er bra for både politiet, domstolene og befolkningen, sier Michaelsen.

Det er foreløpig ikke klart hvor nytt fengsel skal bygges. De nye plassene kan også bli delt på to fengsler, men det er klart at det skal bygges nytt.

Regjeringen lover nytt fengsel på Agder.

NETT-TV: Stortingsrepresentant Åse Michaelsen om nytt fengsel på Agder.

– Har stått sammen

Stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene Frp og Høyre mener Agder har lyktes i å dokumentere hvor stort behovet er i landsdelen.

– Agder er prioritert på bakgrunn av de faglige vurderingene som er gjort og det behovet vi har dokumentert på vegne av landsdelen, sier Svein Harberg (H).

Arendal fengsel

Arendal fengsel. Den eldste delen her åpnet i 1862.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Begge regjeringspartiene har vært nede på «safari» og sett på alle de aktuelle tomtene. Da kom det frem hvor mye arbeid vi har lagt ned i dette i begge fylkene, sier Ingebjørg Godskesen (Frp).

Til tross for ulike meninger om hvor på Agder et nytt fengsel bør ligge, har politikerne stått samlet for å få frem behovet i landsdelen.

– Vi har jobbet i flokk. Jeg vil skryte av mine kollegaer i både Frp og Høyre som har tatt kampen innad i sine parti. Jeg vet andre på Sørlandsbenken også er opptatt av dette og det har blitt lagt merke til hvor prekær situasjonen er her, sier Michaelsen.

– Fjerner køene

I landet totalt vil regjeringen ha 650 nye fengselsplasser. En økning på om lag 17 prosent i forhold til dagens 3800 plasser. Bare i Agder skal det bygges nytt.

– Andre steder vil det bli fortetting og utvidelser på eksisterende anlegg, men kun Sørlandet får helt nytt fengsel, sier Michaelsen.

Regjeringen kaller satsingen historisk og mener soningskøene nå vil forsvinne.

– Utfordringen vi har hatt med varetekt får vi nå under kontroll. Vi slipper å ha kriminelle ute på gata som skulle vært satt inn, sier Michaelsen.

I dag er 1200 personer i soningskø i Norge. Politiet har vært nødt til å slippe ut personer på grunn av plassmangel.

Kristiansand tinghus

Kristiansand fengsel ligger i øverste etasje i Tinghuset i Kristiansand sentrum.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Plassering ikke avgjort

Om politikerne i landsdelen har stått samlet om behovet kan det nå bli kamp om plassering.

– Det er fordeler og ulemper med de ulike alternativene og nå gjelder det å lytte til faglige råd både fra politi, domstoler og kriminalomsorgen, sier Michaelsen.

Hva tenker du om plassering?

– Jeg vil ikke forskuttere noe. De stedene som har vært oppe skal alle få legge frem sine prosjekt. Uansett vil Sørlandet nyte godt av dette totalt sett, sier Michaelsen.

Ingebjørg Godskesen, Åse Michaelsen, Svein Harberg, Ingunn Foss og Norunn T. Benestad

GLADE AGDER-POLITIKERE: Norunn T. Benestad (H), Svein Harberg (H), Ingunn Foss (H), Ingebjørg Godskesen (Frp) og Åse Michaelsen (Frp) er fornøyde med at regjeringen lover nytt fengsel til Sørlandet.

Ringvirkninger

Michaelsen trekker frem at uansett plassering vil det bli flere arbeidsplasser til landsdelen og at nytt fengsel vil få flere positive ringvirkninger.

– Kriminelle som sitter inne skal rehabiliteres. Vi vil trenger ulike bedrifter som har et produkt for å få folk tilbake i samfunnet. I tillegg kommer skole- og helsetilbud, sier Michaelsen.

Siste nytt fra NRK Sørlandet