Ny bro i Flekkefjord

Flekkefjord kan få ny bybro i 2020 hvis politikerne vil.

Bybroa Flekkefjord

Bybroa i Flekkefjord skal sikres

Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

Flekkefjord kan få ny bybro i 2020.

I dag er det farlig å passere over bybroa på grunn av smale fortau og stor trafikk. Nå foreslår Statens vegvesen å legge gangfelt på utsida av brua. I går møtte ordfører Reidar Gausdal Vegvesenet, og fikk med seg alternativer for løsning av broproblemet.

Reidar Gausdal (V)

Reidar Gausdal (V) har fått broforslag fra vegvesenet

Foto: NRK

– Det som er mest fremtidsrettet er å sette fartsgrense på 30 km/t med to solide fartsdumper på hver side av broa , sier Gausdal. – I tillegg blir det to gangfelt på hver side av broa.

Setter av penger

En endelig løsning kan gi ny bro omkring 2020, ettersom Vegvesenet antyder avsetning av penger på budsjettet i 2014–2017

Dersom det blir gangfelt på utsida av broa, kan ikkje fiskeskøyter passere, broa er den eneste i sitt slag på Sørlandet.

Statens vegvesen kom i går med to alternative løsninger for å gjøre brua sikrere for fotgjengere, i tillegg til at fartsgrensen skal senkes.

Vegvesenet anbefaler at det henges nye fortau på utsiden av brua. En slik løsning vil koste rundt fem millioner kroner. Det blir nå opp til politikerne i Flekkefjord å velge den beste løsningen for bybrua.