NRK Meny
Normal

Lager skole-app mot terror

Beredskapen i forhold til terror eller store ulykker ved skolene er for dårlig. Det vedgår Vest-Agder fylkeskommune, som nå lager en app for å korte ned reaksjonstiden.

Arne Karlsen med app

Kontorsjef Arne Karlsen i Vest-Agder fylkeskommune vil få laget en app etter samme modell som Røde Kors, for å bedre innsatsen ved store alvorlige hendelser på videregående skoler.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Det er allerede etablert systemer for å varsle elever med SMS ved store hendelser.

Nå vil de også lage en mobilapp for ansatte med sentrale roller i kriseberedskapen.

Mer tilgjengelig

Mobil app etter modell Røde Kors

Fylkeskommunen tenker å bygge opp appen omtrent slik Røde Kors har gjort, med selvforklarende bruk ut fra forskjellige hendelser.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Det er laget en beredskapsplan som skal gjøres tilgjengelig elektronisk i appen for rektorer og andre som er involvert i kriseteam.

– Veldig mange hendelser kan skje utenfor skoletid. Da gjelder det å ha tilgang til planverket, og der ser vi for oss å bruke en app, sier kontorsjef Arne Karlsen i Vest-Agder fylkeskommune.

Han sier de også skal øve mer på bruk av beredskapsplanen, slik at alle vet hva de skal gjøre hvis det virkelig smeller.

For noen år siden skjedde det en ulykke med skoleelever utenlands på en søndag. Erfaringen fra det, var at det tok for lang tid å få tak i de rette personene i skolens ledelse. Slikt kan forhindres med en mobilapp.

– Du har det med deg bestandig. Alle har en mobiltelefon. Det gjør at folk alltid kan ha med seg beredskapsplanen eller deler av den. Det vil etter mitt syn øke beredskapen, sier Karlsen.

– Må være forberedt

Arne Karlsen, kontorsjef Vest-Agder fylkeskommune

Arne Karlsen, kontorsjef i Vest-Agder fylkeskommune, har mener en ny mobilapp vil korte ned reaksjonstiden ved store hendelser.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Karlsen mener vi må ta innover oss både skoleskyting og terroren 22. juli i 2011:

– Det er hendelser ute i verden og Norge, som gjør at vi må være klar for det uventede.

– Hvordan vil du si at skolene er forberedt i dag på det verste, for eksempel skyting ved skolen?

– Det er vanskelig å si hvor godt forberedt man kan være på en slik situasjon. Slike ekstreme situasjoner er ikke Norge rigget for. Det er stort fokus på det, med samarbeid både med politi og kommuner, så vi forbereder oss.

Mobilappen skal være et hjelpemiddel fra det skjer noe til de har satt krisestaben.

Den skal inneholde varslingslister, og informasjon som kan benyttes ut fra den aktuelle situasjonen. Blant annet for å få folk på plass på det stedet man har en forhåndsavtale om.

– Det å varsle alle samtidig ved å en melding via en app, kan spare betydelig tid fremfor å sitte og ringe til hver enkelt, sier Karlsen.

Han er opptatt av å være forberedt uten å krisemaksimere:

– Noe av det viktigste er å bemanne opp en krisestab hvis noe skjer, og få rett personell på plass. Og at man kan få folk til å møte opp raskt. Tiden her spiller jo en veldig stor rolle.

– Tenker på det når jeg ser nyheter

Kristian Sløgedal og Elev Hanne Rebecca Nilsen

Elevene Hanne Rebecca Nilsen og Kristian Sløgedal setter pris på at det lages bedre systemer for hva de skal gjøre hvis det «smeller» ved skolen.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Jeg tenker nesten ikke på det, sier elev Kristian Sløgedal på spørsmål om han i det daglige bekymrer seg for terror.

– Jeg tenker mye på det når det kommer på nyhetene fra andre steder. Jeg tenker mye hvordan det hadde vært om det skjedde her, og hva det hadde gjort med meg, sier klassevenninne Hanne Rebecca Nilsen ved Tangen videregående skole i Kristiansand.

–Vet dere hva dere skal gjøre hvis det smeller på en eller annen måte?

– Egentlig ikke. Tror jeg ville fått panikk, sier Nilsen.

– Jeg hadde godt til Snadderkiosken, for der vet vi at vi skal møte hvis det er brann, sier Sløgedal.

Mulig oppgave for elever

Jo Erlend Thunberg

Avdelingsleder ved medie- og kommunikasjon på Tangen videregående skole, Jo Erlend Thunberg, er klar til å la elevene utvikle appen.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Fylkeskommunen vurderer å la elever utvikle appen i en skoleoppgave.

Avdelingsleder ved medie- og kommunikasjon på Tangen videregående, Jo Erlend Thunberg, er positiv til det.

– Det er veldig interessant. Vi jobber med kommunikasjon, design, utvikling og teknologi. Det er ikke minst viktig å være forberedt på stadige endringer.

– Vi kjenner organisasjonen og oss selv. Det kan også brukes motiverende, og til å la elevene skaffe seg kunnskap og bevissthet rundt dette med beredskapsarbeid, og at det faktisk kan skje ting i vår del av verden, sier Thunberg.