NVE: – Trygt å bygge psykiatribygg

NVE mener det ikke er grunn til å være bekymret for psykiatribygget som bygges på kvikkleire ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. – Så lenge alle sikringstiltak følges opp, skal det ikke være fare for skred, sier senioringeniør Ellen Haugen.