Norske universiteter bryter loven: – Provoserende

Universitetene ligger langt bak nynorskkravene. Språkrådet frykter at enkelte studenter kommer dårligere ut.

Sylfest Lomheim og Paal Pedersen utenfor UiA

Språkforsker Sylfest Lomheim (t.v.) mener universitetene har en lang vei å gå. Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen ved Universitetet i Agder er delvis enig.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Rapportene fra norske universiteter og høyskoler viser at de ligger langt under kravet på 25 prosent nynorsk. Språkrådet mener de bryter studentenes språklige rettigheter.

– Det fører til at studenter ikke får eksamen i egen målform og at nynorskstudenter kommer dårligere ut fordi universitetene bryter loven, sier Språkrådets seksjonssjef Margrethe Kvarenes.

Seksjonssjef Margrethe Kvarenes i Språkrådet

Språkrådets seksjonssjef Margrethe Kvarenes mener det er for dårlig av universitetene.

Foto: Moment Studio

– Veldig trist

Hilde Hagen i Studentmållaget i Agder liker dette dårlig.

Sammen med Norsk målungdom har mållaget sendt et brev til Universitetet i Agder (UiA) hvor de krever at det legges en plan for hvordan kravet skal oppnås.

Hilde Hagen fra Norsk Målungdom

Hilde Hagen i Studentmållaget i Agder syns det er trist at universitetene ligger så langt bak kravene.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

I 2018 var fem prosent av universitetets nettartikler på nynorsk. Kommunikasjonsdirektør ved UiA, Paal Pedersen, sier at det er en lang vei å gå.

– I en travel hverdag kan det være utfordrende for dem som ikke er vant til å skrive nynorsk, sier Pedersen – uten å få nevneverdig medfølelse av Språkrådet.

– Jeg tror et universitet har flere nynorskbrukere blant de ansatte enn de er klar over. Det handler også om å ansette folk som faktisk kan skrive nynorsk, sier Kvarenes.

Engelsk eller nynorsk?

Språkforsker og professor Sylfest Lomheim minner om at loven er vedtatt av Stortinget.

– Det som provoserer meg er at lederskapet på universitetene nærmest bagatelliserer det, sier han.

Paal Pedersen, UiA

Kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Agder, Paal Pedersen, sier de tar utfordringen på alvor.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Pedersen hos UiA er ikke enig i all kritikken fra språkforskeren.

– Vi tar absolutt dette på alvor, parerer han.

Han mener universitetene står overfor et krysspress mellom engelsk og nynorsk.

– Vi har mange engelskspråklige ansatte, og stadig flere internasjonale studenter. Samtidig som vi skal levere på nynorskområdet, skal vi også levere engelskspråklige tekster og engelskspråklig informasjon.

Språkrådet viser ingen nåde.

– Vi mener universitetene må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Den språkpolitiske utfordringen det er at engelsk skyver ut norsk i akademia, må ikke få skygge for det lovpålagte kravet de har om å bruke minst 25 prosent nynorsk, sier Kvarenes.

Hun trekker frem sosiale medier som et sted universitetene bør og kan holde kravet.

Sylfest Lomheim og Paal Pedersen utenfor UiA

Sylfest Lomheim mener universitetene bagatelliserer at de bryter loven.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Utfordrende i en stor institusjon

Pedersen hos UiA sier de jobber med å heve nynorskandelen på statiske sider som maler og eksamensoppgaver, men at det er utfordrende å få alle med.

– Vi er avhengige av at fakultetene og de andre avdelingene også leverer på dette området. Vi er en stor institusjon med over 1300 ansatte.

Språkrådet har ingen mulighet til å straffe universiteter som ikke følger loven.

– Men det er jo ikke valgfritt å oppfylle lovkrav. Jeg mener det er for dårlig av universitetene å sette et lovverk til side, og nedprioritere å oppfylle et lovkrav. Det får ingen formelle konsekvenser for dem, men det bør jo være en ripe i lakken.