NM i brass og janitsjar avlyst

Agders brass- og janitsjarkorps får ikke delta på NM i 2021. På grunn av en svært usikker smittesituasjon har Norges Musikkorps Forbund valgt å avlyse hele norgesmesterskapet. Det jobbes nå for å finne alternative løsninger til aktiviteter.