Ni søker stillingen som NRK-sjef

Det er ni søkere til stillingen som distriktsredaktør ved NRK Sørlandet etter 2.-gangs utlysning av stillingen. Søkerne er Knut Knudsen Eigeland, Inger-Lise Hansen, Linn Therese Kvelland, Trond Solvang og Espen Sørmo Strømme. Fire søkere er unntatt offentlighet og to søkere har trukket søknaden.

NRK Sørlandet Tangen Kristiansand
Foto: Thomas Sommerset / NRK