NRK Meny
Normal

– NAV-kontoret har sviktet ungdommen

Fylkesmannen i Aust-Agder avdekker grove mangler i tilbudet til ungdommen i Åmli kommune.

Lasse Svenstrup Andersen Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Aust-Agder har avdekket grove mangler i NAV-tilbudet til ungdom i Åmli kommune. Lasse Svenstrup Andersen hos Fylkesmannen mener dette kan ha ført til at flere har droppet ut av skolegangen.

Foto: NRK/Erik Wiig Andersen

– Vi mener Åmli kommune har svikta gjennomgående når det gjelder ungdom i gruppen 17 til 23 år, sier Lasse Svenstrup Andersen hos Fylkesmannen i Aust-Agder.

I en fersk tilsynsrapport slår Fylkesmannen fast at NAV-kontoret i Åmli kommune ikke har klart å fange opp unge i en sårbar periode.

– Det er lite spor av samarbeid, samtaler, planlegging og oppfølging, konkluderer Svenstrup Andersen.

Flere kan ha droppet ut av skolen

Rapporten avdekker grove mangler i tilbudet til kommunens yngre borgere. Blant annet pekes det på at NAV ikke har gode nok systemer til å fange opp de unge som kommer, noe som kan ha ført til at flere har droppet ut av den videregående skolen.

– Dårlige systemer gir dårlig samarbeid mellom fastlege, barnevern og skole. Dette kan blant annet ha ført til at elever har droppet ut av videregående skole, sier Svenstrup Andersen.

Han mener det er særs viktig å gripe tidlig inn hos ungdom som sliter.

– I en slik overgangsfase kan du fange opp ungdommer og hjelpe den enkelte i forhold til fremtiden. Totalt sett kan samfunnet spare mye på dette, sier han.

Legger seg flat

Fylkesmannen mener dette er brudd på sosialtjenesteloven, og påpeker at det er kommunens ansvar å rette opp i avvikene som fremkommer i rapporten.

Rådmann i Åmli kommune, Christina Ødegård, sier kommunen tar det fulle ansvaret for at NAV-tilbudet ikke har fungert i kommunen, og at det bare er en ting å gjøre etter en så alvorlig rapport.

– Det er bare å legge seg helt flat. Vi beklager på det sterkeste. Vi har hatt mistanke om at vi har hatt en dårlig tjeneste, men dessverre har det vist seg at det er verre enn det vi trodde, sier rådmannen, som nå har utarbeidet en handlingsrapport for å lukke hvert eneste avvik som fremkommer i Fylkesmannens rapport.

– Hvordan vil dere rette opp det ovenfor disse personene?

– Jeg håper at de som føler at de ikke har blitt godt ivaretatt oppsøker oss igjen, så skal vi sikre at de får den hjelpen de trenger på en forsvarlig måte, sier Ødegård.