Historisk mobbedom kan gi mange nye søksmål

Mellom 20 og 30 personer har kontaktet advokat Gisle A. Johnson etter at Kristiansand kommune i Høyesterett ble dømt til å betale nesten én million kroner i erstatning til et mobbeoffer.

Gisle A. Johnson

Advokat Gisle A. Johnson får mange henvendelser etter at klienten hans ble tilkjent mobbeerstatning på 926. 000 kroner av kommunen. (Arkivfoto)

Foto: NRK

Johnson forsvarte den i dag 31 år gamle mannen som i en årrekke ble utsatt for både fysisk og psykisk mobbing på en kommunal skole i Kristiansand.

Det var første gang en kommune blir kjent ansvarlig for mobbing i skolen.

Vanskelig å nå frem

Gisle A. Johnson

Advokat Gisle A. Johnson. (Arkivfoto)

Foto: NRK

Etter dommen i Høyesterett i begynnelsen av februar, har advokaten fått inn mellom 20 og 30 henvendelser fra mobbeofre som nå ser muligheten for å få erstatning, skriver Aftenposten.

Men Johnson advarer mot å tro at det nå er lett å vinne frem i retten. Det er mange kriterier som må være oppfylt for at man skal ha en sjanse.

Blant annet må årsakssammenhengen mellom medisinsk invaliditet og mobbingen være helt klar. Saken må heller ikke være foreldet.

– For å vinne frem må du ha en diagnostisert skade, som har ført til en medisinsk invaliditet. Alternativt må du dokumentere et økonomisk tap. Du kan ikke gå til sak for tort og svie, sier Johnson.

Video b1ad1f56-a425-4f63-92cb-78fb1d42dea9.jpg

VIDEO: Se TV-reportasje fra dommen mot Kristiansand kommune. (Arkiv)

Mobbing førte til plager

Advokaten påpeker at saken han førte i Kristiansand er spesiell på flere måter.

– Mange av disse sakene dreier seg om en blanding av omsorgssvikt, barnevern, seksuelle overgrep og mobbing. Da kan det være vanskelig å vite hva som er årsaken til hva. Det spesielle med saken jeg førte er at årsakssammenhengen er klar, sier Johnsen til Aftenposten.

Den enstemmige dommen fra Høyesterett plasserer ansvaret for mangeårig mobbing på kommunen, og 31-åringen blir trodd på at det er mobbingen som har ført til at han i dag har store helseproblemer, som posttraumatisk stresslidelse, sosial fobi og depresjon.