Lang tunnel åpnet

Vest-Agders lengste veitunnel ble åpnet av samferdselsministeren tirsdag.

Video nsps_upload_2009_11_24_20_23_7_1160.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet den nye veien tirsdag.

Veiåpning Farsund

Mange skolebarn hadde møtt frem til veiåpning.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

Riksvei 465 i Farsund ble offisielt åpnet av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa klokken 11 tirsdag formiddag.

Vest-Agders lengste veitunnel ligger på den nye strekningen.

Ravneheitunnelen er 3,3 kilometer lang, og mange hadde møtt frem for å overvære selve snorklippingen.

6,8 km lang strekning

Skoleelever som bor på Åpta hadde møtt frem for å følge veiåpningen, og var de første som fikk kjøre gjennom den nye tunnelen.

Disse elevene får nå en mye kortere skolevei med den nye riksveien.

Hele strekningen er på 6,8 kilometer og byggearbeidene startet høsten 2006.

Byggingen av selve tunnelen har ikke vært uten problemer.

I mars 2007 raste cirka 2000 tonn med stein ned i tunnelen som da var under bygging.

Tunnelraset har ikke ført til forsinkelser i utbyggingen, og ingen personer kom til skade i forbindelse med raset.

Åpningen

Veiåpning Farsund

De første bilene kjører på den nye veien etter åpningen.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

Tunnelen har kostet 355 millioner kroner å bygge, og det var fornøyde folk fra Statens vegvesen som endelig kunne se at veien i dag ble åpnet.

Vegsjef Andreas Setsaa gratulerte Farsund med den nye veien og benyttet anledningen til å be folk om å kjøre forsiktig.

Også samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa virket fornøyd og sa at en ny vei betyr så veldig mye mer for et samfunn enn bare den nye veien.

– Veien sørger for fremkommelighet for næringslivet, folket blir bundet sammen, de kan i større grad velge hvor de vil bo og man kan komme frem til sykehus når det er nødvendig. Altså samferdsel i beste forstand, sa Kleppa etter åpningen.