Hopp til innhold

Mange aust-egder er for ulvejakt

Nesten annenhver aust-egd mener det er riktig å jakte på ulv. Hver fjerde person i fylket mener man skal la ulven være i fred.

Video e82320b4-cf74-41ee-a808-414f4db055bb.jpg

Etter flere dagers jakt ble denne ulven skutt i Froland for en uke siden.

48 prosent er for å felle rovdyret, mens 27 prosent mener det er galt.

Ung motstand, voksen støtte

Det går frem av en undersøkelse gjort for Agderposten, i kjølvannet av fellingen av hannulven i Froland, som ble felt med myndighetenes velsignelse.

Det er unge mellom 18 og 24 år som er mest i mot ulvejakt. Her svarer 54 prosent av de spurte at det er feil å jakte ulv, og bare 15 prosent at ulvejakt er det riktige.

I motsatt ende av skalaen er de over 60 år. Her er nesten 60 prosent for ulvefelling.

– Distanse til landbruket

Den unge jaktmotstanden kan ha sammenheng med holdningsendringer blant de unge, tror lederen for Naturvernforbundet i Aust-Agder, Stig Rubach.

Rubach tror en større avstand til det å være bonde og landbruket for øvrig blant unge i dag, kan være en av årsakene.

Studenter Agderposten har vært i kontakt med, mener man ikke kan lage regler for ulven. De mener problemet er mennesker som tar seg inn på ulvens territorium.

ER DU FOR ELLER I MOT? SI DIN MENING: