Hopp til innhold

Minst 37 sauer tatt av ulv på to måneder

Sauebønder over hele Sørlandet er ekstra på vakt etter at ulver har forsynt seg grovt av beitedyr i sommer.

Drept sau i Marnardal Mannflå

Tre sauer ble drept på Mannflå i Marnardal for to dager siden. I tillegg måtte ett dyr avlives, et annet ble skadet.

Foto: Knut Gunnar Solli / Statens naturoppsyn

For to dager siden ble tre sauer drept av ulv ved Mannflå i Marnardal. Ett dyr var i tillegg så skadet at det ble avlivet dagen etter. I tillegg ble et femte dyr skadet av ulven. Fylkesmannen i Vest-Agder har nå gitt skadefellingstillatelse på én ulv, som følge av hendelsen.

NRK har gjort en opptelling av antall dyr som er dokumentert og antatt drept av ulv i Aust- og Vest-Agder i løpet av juni og juli i år.

I juni herjet en 39 kilo stor ulv i heiene i Åseral i Vest-Agder inntil den ble skutt 20. juni. Ifølge Miljødirektoratets Rovbase ble 27 dyr rapportert drept i kommunen i denne perioden. Det er dokumentert at 14 av dyrene ble drept av ulv, mens i 13 av tilfellene antar man at dyrene ble drept av ulv.

Les også:

Kan dreie seg om langt flere

I begynnelsen av juni ble seks sauer drept i Vegårshei. Her var man omtrent helt sikre på at dyrene var drept av ulv.

Dermed er det innrapportert totalt 37 drepte dyr på Sørlandet. Men det kan dreie seg om langt flere dyr ettersom mange bønder opplever at beitedyr forsvinner uten å bli funnet igjen.

Fædrelandsvennen skrev i juni at omkring 40 sauer var enten funnet døde eller meldt savnet bare i Åseral.

– Det er kun minimumstall som blir dokumentert. Det er langt i fra alle dyr som blir funnet, mener Finn Aasheim, organisasjonsdirektør i Bondelaget.

Finn Aasheim

Finn Aasheim, organisasjonsdirektør i Bondelaget.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Ser etter beitedyr for hverandre

Han sier bønder på Sørlandet er uroet etter flere tilfeller av ulv i landsdelen.

– Det er mange som kikker ekstra etter sauene sine i disse dager. Flere steder samarbeider også beitelag for å passe på sauene til hverandre, sier Aasheim.

Leder av sau- og geit i Vest-Agder, Svein Haughom, sier det er en utfordring å overvåke sauene når det trolig er streifdyr som slår til mot flokken.

– Ulvene kan vandre tre, fire mil i døgnet. Da er det ikke lett å vite hvor de oppholder seg. Vi ser etter for hverandre, men det er ingen enkel oppgave, sier Haughom.

70 jegere står klare

Leder i det interkommunale skadefellingslaget i Vest-Agder, Kjell Magne Larsen, sier 70 jegere i fylket står klare til innsats hvis ulven dukker opp i deres område.

Jon-Erling Skåtan

Jon-Erling Skåtan i Statens Naturoppsyn

Foto: NRK

– Nå venter vi bare på nye tips og observasjoner av ulven. Det nytter ikke å gå ut i terrenget for å prøve å finne den, den kan ha beveget seg svært langt allerede. Funn av sporavtrykk er det desidert beste, sier Larsen.

Jon-Erling Skåtan i Statens Naturoppsyn sier man ikke kan være helt sikre på at det kun dreier seg om én ulv som er på Sørlandet nå.

– Det er nesten umulig å si helt sikkert. Det ble blant annet filmet ulv i Valle for en uke siden. Så har vi disse skadene i Marnardal nå. Det kan godt være flere, sier han.