Rehabiliterte rusmisbrukere plasseres i rusmiljø

Flere kommuner på Agder har store utfordringer med ettervern for rusmisbrukere. I Mandal blir rusmisbrukere som gjennomgår rehabilitering plassert i bofellesskap sammen. Mens noen vil ut av rushelvete, fortsetter andre med stoffer.

Flere kommuner på Agder har store utfordringer med ettervern for rusmisbrukere. I Mandal risikerer rusmisbrukere å bli plassert på boliger der de kan å havne i det samme dopmiljøet etter rehabilitering.

VIDEO: En LAR-pasient på Orelunden i Mandal prøver å bli rusfri blant andre beboere som ruser seg.

– Dette er ikke trygge forhold, for å si det sånn. Du har rusmiljøet rett utenfor døra di, sier en beboer på Orelunden i Mandal.

– Det er skummelt

Orelunden

Det midlertidige botilbudet på dagsenteret Orelunden.

Foto: Håkon Eliassen / NRK
Rusomsorgsbolig

En av boligene i dagsenteret.

Foto: Håkon Eliassen / NRK
Ingrid Kleiv

Ingrid Kleiv misliker sterkt at folk med rusproblemer stues sammen.

Foto: Håkon Eliassen / NRK
Trond Stalsberg Mydland

– Bosituasjonen er veldig avgjørende, sier Trond Stalsberg Mydland.

Foto: Håkon Eliassen / NRK
Heidi Henanger Haven

Heidi Henanger Haven i kommunen erkjenner at Mandal har et problem, men mener ikke situasjonen er verre enn i nabokommunene.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Kvinnen NRK har snakket med er på legemiddelassistert rehabilitering, såkalt LAR-behandling. Hun ønsker å bli helt rusfri, men er redd for å havne her igjen, i et miljø der mange ruser seg.

De som har blitt rusfrie risikerer å bli plassert på samme sted som folk som er under rehabilitering.

I de midlertidige brakkene blir folk med rusproblemer stuet sammen. Mange velger å fortsette med rus.

– Det kan være skummelt, sier kvinnen, som frykter å havne på stedet igjen.

Ingrid Kleiv er tidligere leder for Blå Kors i Mandal, og har sett flere komme fra rehabilitering. Det finnes også andre og bedre botilbud for personer på vei ut av rusproblemer i sørlandsbyen.

Men veien tilbake til et liv med rus er kort når folk med rusproblemer må bo sammen, som på Orelunden.

– Spesielt når det blir samlet mange. Det synes jeg er veldig problematisk, for du er midt i miljøet med det samme du kommer inn døra, sier Kleiv.

– Bosituasjonen er svært viktig for rehabilitering

I Mandal har de en utfordring, men kommunen er ikke alene.

Trond Stalsberg Mydland er forsker ved Agderforskning og ved Universitetet i Agder.

Han har forsket på rusettervern i flere kommuner på Agder, sammen med tidligere rusavhengige.

– Bolig- og bosituasjonen er et veldig avgjørende utgangspunkt for å reetablere seg i sitt nye liv, sier Mydland til NRK.

I en undersøkelse sier rusmisbrukere at det er et stort problem når boligen ikke er tilpasset det nye livet. Det er vanskelig å rehabiliteres dersom man plasseres sammen med personer som fortsetter med sitt rusmisbruk.

– Det kan i hvert fall være mange fristelser. Og det vil være veldig viktig å gi tett og god oppfølging til dem som flytter tilbake, sier Mydland.

Bedrer botilbudet

I Mandal har 19 rusmisbrukere vært til rehabilitering fra 2011 og frem til nå. Fem av dem har flyttet tilbake til kommunale boliger.

Seks av dem er fortsatt i behandling, men de kan risikere å bli plassert i en bolig nær andre rusmisbrukere.

– Vi prøver selvfølgelig å unngå det, men det kan hende at det skjer. Mandal er en liten by, sånn at det kan skje at de havner der det er andre rusmisbrukere i nærheten, sier enhetsleder for helse- og sosialenheten, Heidi Henanger Haven.

I Mandal har de flere og bedre botilbud enn det midlertidige på Orelunden, og mange er under planlegging.

Likevel innrømmer kommunen at situasjonen til tider er vanskelig.

– Jeg tror ikke vi har noen større utfordringer enn de andre omliggende kommunene. Men at vi har en utfordring i forhold til rus, det har vi. Og vi har en utfordring i forhold til å skaffe egnede boliger til folk etter at de har vært på behandling, sier Haven.