Lyngør omringet av havis

Befolkningen på Lyngør var i helgen i ferd med å bli omringet av sjøis.

Rutebåten kommer fortsatt frem, men en taxibåt er tatt ut av trafikk på grunn av isflak.

Lyngør Vel opplyser til Tvedestrandsposten at sjøisen er kommet flere uker tidligere enn i fjor.

En luftputebåt står nå i bererskap på Lyngør, og kan settes i rute dersom skipsleia fryser til.