Hopp til innhold

Vindmøller bråker mindre enn naboer tror

– Det høres ut som et fly som ikke klarer å lande, sier en nabo. Nå viser nye målinger at støyen er lovlig. Lista Vindkraftverk har ingen planer om å dempe seg.

Lista vindkraftverk

Vindkraftverket på Lista i Farsund består av 31 vindturbiner.

Foto: Veidekke ASA

Vindparken på Lista drives innenfor fastsatt støygrense. Det viser nye støymålinger.

Dette ble satt i gang fordi naboer klaget over mye bråk, og mente lydnivået måtte ligge langt over den anbefalte grensen på 45 desibel i gjennomsnitt i løpet av ett år.

Anlegget består av 31 turbiner, som ble satt i drift i 2012.

– Som et jetfly

Folk forteller om problemer med å sove og oppholde seg ute. Noen har hytte eller bolig bare noen hundre meter fra turbinene.

– Det oppleves som om et jetfly står i ro i lufta uten å klare å lande, sier Per Inge Almås og utdyper:

– Det er som om piloten sitter og leker med gass-spaken uten å komme av flekken.

Familien har hatt tilhold på hytta i 40 år, hvorav de fem siste som fastboende. Almås er en av dem som har klaget.

– Det er et veldig sammensatt lydbilde. Det kommer sterke blaff i lyden fra rotorbladene. Den kan best beskrives som støy, forklarer Almås til NRK.no.

Se video med Almås i august i fjor:

Vindparken på Lista har levert strøm til landsdelen i ett år. Men meningene er delte, om dette er den riktige veien å gå, for å skaffe mer energi.

Nett-TV: Reportasje med blant andre nabo Per Inge Almås i august i fjor.

Mer bråk på to eiendommer

Hovedkonklusjonen i den nye rapporten er at Lista Vindkraftverk holder seg innenfor anbefalt grenseverdi.

Unntaket er to naboeiendommer, der det til tider bråker 2–3 desibel over grensa.

Støyen fra anlegget kan ifølge gjeldende retningslinjer gå opp mot 50 desibel for boliger som ligger i såkalt vindskygge med mindre enn 30 prosent av året. Derfor blir heller ikke disse to eiendommene definert til å ha for mye støy.

Nå skal Fylkesmannen vurdere om det bør gjøres endringer ved driften av anlegget, eller om det er aktuelt med tiltak hos naboene.

Den 88 sider lange rapporten ble klar for få dager siden, og saksbehandler hos Fylkesmannen ønsker ikke å kommentere den før i neste uke.

Vil ikke dempe seg

Lista Vindkraftverk er et heleid datterselskap av Fred. Olsen Renewables AS, som ikke har planer om å redusere støyen.

– Ut fra konklusjonene i fagekspertens rapport, samt opplysninger om metodikk og sikkerhetsmargin, er det vår forståelse at Lista Vindkraftverk generelt tilfredsstiller de krav som gjelder med henhold til støy. Dermed er det ikke grunnlag for særskilte støyreduserende tiltak, sier direktør i Fred Olsen Renewables David Brunt.

– For to eiendommer er det målt litt mer støy enn kravene tilsier. Hva tror du det kan få av konsekvenser?

– Det er to fritidseiendommer der det er mulig at de anbefalte verdier kan være overskredet. Dette er ikke noe som i seg selv skulle tilsi tiltak etter vår oppfatning.

– Hva kan eventuelt gjøres for å redusere støyen av hensyn til naboer som opplever den som for høy og plagsom?

– Det er naturligvis slik at samfunnets utvikling, infrastruktur, miljøvennlig energi, eller annen industriutvikling vil kunne påføre naboer ulemper. Tålegrensen for naboer er hensyntatt både i konsesjonen og i vurdering av anbefalte støyverdier. Vi har foretatt inngående analyser både under veis og etter at anlegget kom i drift, sier Brunt.

Han viser dessuten til at antall turbiner er redusert, og at noen turbiner er flyttet for å sikre at de overholder støykravene:

– Det er beklageligvis fortsatt noe støy for noen hytteeiendommer, men vår vurdering er at dette er innenfor den gjeldende tålegrense.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Lista vindmøllepark

Med sine 127 meter ruver vindmøllene over Lista-landskapet.

Foto: Line Oftedal Pedersen

Mulig videre kamp

Naboene til vindparken er lite fornøyd med resultatet, som de fikk høre om første gang da NRK ringte.

– Jeg aner ikke hva vi gjør videre. Det er snakk om å gå sammen i en protest til Farsund kommune, som har tillatt dette, sier Per Inge Almås.

– Hvilke forventninger har du til utbedringer?

– Jeg er ikke den første som har slåss mot vindmøller og tapt.

Han viser til at stedet paradoksalt nok kalles «Den himmelske fredsplass», og at det navnet ble funnet på lenge før vindparken.

En annen nabo som bor lenger unna forteller at det er vanskelig å sove, selv med vinduet lukket.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Lydmåling Lista

Lydmåling med mikrofon foran en av de mest utsatte hyttene, som ligger 400 meter fra en av turbinene.

Foto: SWECO

Omfattende rapport

De nye målingene ble gjort med sju mikrofoner sist høst fra september til november ved hus og hytter.

Rapporten redegjør detaljert for plassering av mikrofonene, og at det er målt under forskjellige vær- og vindforhold, herunder vindstyrke og vindretning.

Det er også tatt hensyn til annen støy med og uten vind, og med og uten drift på turbinene.

Målingene er gjort av et uavhengig firma ved navn Sweco, på oppdrag for Lista vindkraftverk etter avtale med Fylkesmannen i Vest-Agder, NVE og Miljødirektoratet.

Rapporten er også laget for å komplettere og verifisere en tidligere støyanalyse, noe den altså gjør.