Livssyn møtte livssyn

I Trefoldighetskirken i Arendal møttes onsdag muslimer, kristne, ateister, buddhister, ateister og en rekke andre forskjellige troende for å lære om hverandre.

Ønsket om å ufarliggjøre at mennesker har forskjellige tros og livsyn - var utgangspunktet for et dialogmøte i Trefoldighetskirken i Arendal i dag. 
Målet er å bygge broer mellom mennesker fra forskjellige kulturer.