Hopp til innhold

Lillesand

Høyre har hatt ordføreren i Lillesand siden 1967, med to års unntak.

Arne Thomassen styrer nå byen, etter at Høyre for fire år siden gikk til det dramatiske skritt å vrake daværende ordfører Odd Steindal.

Arbeiderpartiet fikk størst oppslutning i Lillesand ved stortingsvalget for to år siden. Men Ap har aldri hatt ordføreren i Lillesand.

Spørsmålet er om de to partiene nå finner sammen.

Problematisk FrP

Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fant sammen i Lillesand etter kommunevalget for fire år siden. Arne Thomassen ble ordfører og Arve Danielsen (KrF) varaordfører, mens FrP fikk andre ”tunge” posisjoner.

Det skulle vise seg at samarbeidet med FrP langt fra ble knirkefritt. Partiets gruppleder Mogens Yndesdal kom i klammeri med skattemyndighetene og er nå ute av politikken. Partiet har hatt mer enn nok med å holde orden i egne rekker.

Nå kan det ligge an til at Høyre etter valget i stedet frir til Arbeiderpartiet, som i dag er i opposisjon. Dermed kan det fort skje at Arne Thomassen overlever som ordfører, mens Åshild Martinussen blir varaordfører. Arbeiderpartiet vil gjerne ha en hånd på rattet i Lillesand.

KrFs varaordfører Arve Danielsen slutter i politikken. Dette gjør det lettere for Høyre og Arne Thommasen å orientere seg på nytt og gå inn i nye allianser.

Valgsaker i Lillesand

Det er besluttet, etter lang og hard strid, å bygge ny ungdomsskole i Lillesand. Når den endelige prislappen kommer, utløses på nytt debatten om innføring av eiendomsskatt for å skaffe pengene.

Strandsonen skaper fortsatt diskusjonen i Lillesand. Arbeiderpartiet, for eksempel, synes styrende Høyre er altfor liberal i utbyggingssaker.

Boplikten er det nå bred enighet om, så denne blir knapt noe tema ved dette valget.

Andre saker som ventelig blir sentrale i valgkampen, er omfanget av utbyggingen på Flørenes-halvøya, framtid utforming av sentrum, og – ikke minst – spørsmålet om hvor det skal anlegges småbåthavner i kommunen.