Hopp til innhold

Lege oppsagt etter ulovlige journalsøk

En lege ved Sørlandet Sykehus er oppsagt, fordi han gjentatte ganger skal ha sett på journaler han ikke hadde rett til.

Brev fra Fylkesmannen

En lege ved Sørlandet Sykehus så flere ganger i pasientjournaler han ikke hadde rett til å se i.

Foto: Lars Hægeland / NRK

Legen fikk tak i taushetsbelagte opplysninger om pasienter som han ikke hadde noe behov for å ha. Det kommer frem i et dokument fra Fylkesmannen som NRK har fått innsyn i.

Sykehuset ser alvorlig på hendelsen.

Nina Føreland

Organisasjonsdirektør i Sørlandet Sykehus, Nina Føreland sier de ser svært alvorlig på saken.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

– Pasienter ved Sørlandet Sykehus skal kunne ha tillit til at vårt helsepersonell ikke går inn i journaler til pasienter som de ikke skal ha tilgang til, sier organisasjonsdirektør i Sørlandet Sykehus, Nina Føreland.

Søkingen ble oppdaget av en kollega og det ble etter dette funnet flere journalsøk som legen ikke hadde lov til å gjøre.

Fylkeslege i Aust- og Vest-Agder, Anne Sofie Syvertsen sier forholdet er ulovlig.

– Man har ikke rett til å skaffe seg opplysninger som man ikke har behov for i tjenesteøyemed. Dette gjelder selv om man er helsepersonell og har taushetsplikt.

Basert på tillit

Syvertsen sier videre at muligheten til innsyn i pasientjournaler til pasienter som legen i utgangspunktet ikke har tilgang til er viktig, og at systemet er basert på tillit.

Anne-Sofie Syvertsen

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen sier legens opptreden er et tillitsbrudd.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Som autorisert helsepersonell har man fått en tillit, og dermed har man tilgang til pasientjournaler som er utenfor det som kan være innenfor de tjenstlige behovene man har.

I noen tilfeller kan det være nødvendig at helsepersonell har tilgang til pasienter de i utgangspunktet ikke har ansvar for. Dette kan for eksempel være ved akuttsituasjoner.

Saken er svært uvanlig for Fylkesmannen og er videresendt til Statens helsetilsyn hvor det vil bli vurdert eventuelle tiltak.

NRK har vært i kontakt med den aktuelle legen som ikke vil kommentere saken.

Ifølge saksdokumentet fra Fylkeslegen, skal legen ha forklart at han hadde tillatelse fra pasientene til å hente opplysningene. Han i ettertid har lagt frem skriftlige bekreftelser på dette, men disse fremstår svært like i formuleringene, og sykehuset har ikke tillit til legen.

Loggfører alle søk

Helsemedarbeidere ved Sørlandet Sykehus har kun tilgang til pasientene i det område hvor de jobber. I tillegg blir alle søk loggført og det gjennomføres jevnlige stikkprøver. Det kan likevel skje at noen får ekstra tilgang, forteller Føreland.

– Noen leger har utvidede tilganger siden de også går i vakt, og da har behov for andre opplysninger.

 • Du kan selv sjekke hvem som har sett på din helsejournal på helsenorge.no.

Blir tatt på alvor

Frode Solberg

Frode Solberg i Legeforeningen sier de ikke har mange liknende saker.

Foto: Sturlason / Legeforeningen

Legeforeningen har bistått legen i forhandlingene med sykehuset. De vil ikke kommentere enkeltsaker, men sier de tar slike saker alvorlig.

– Vi er opptatt av at pasienter skal kunne føle seg trygge på at opplysninger ikke kommer i feil hender, sier sjefsadvokat Frode Solberg i Legeforeningen.

Legen ble opprinnelig avskjediget med umiddelbar virkning, men dette er senere endret til oppsigelse uten tjenesteplikt.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Her stjeler beveren ved 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,99 kr
Dyrest kl. 17 3,18 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

 • Steke pizza 0,7 kr 25 min.
 • Dusje 7,2 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,9 kr En vask
 • Varmeovn 1,8 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
  + 8,5 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2023
  + 5,5 %