Lanserte dialogverktøy mot mobbing

Et dialogverktøy ble i dag lansert for å bekjempe mobbing i barnehagene. Ved at de voksne snakker bedre sammen, håper man å øke trivselen for barna, og med det hindre mobbing.