Desse er rikast i Kvinesdal

Skattelistene 2014.

Formue- og inntektstopp i Kvinesdal 2014

Navn

Født

Formue

Inntekt

Skatt

Ludvig Hunsbedt

1960

32.275.383

228.508

393.839

Harald Kloster

1937

23.381.566

531.844

364.329

Signe Faret Berntsen

1954

20.103.799

1.008.029

483.886

Gunnar Normann Kasin

1947

17.229.953

907.863

434.582

Tom Arnt Lindeland

1960

15.434.943

3.960.653

1.269.475

Thorvald Reiersen

1951

15.357.731

486.248

270.763

Astri Synnøve Stakkeland

1956

13.125.511

370.931

206.419

Osmund Rafoss

1947

10.562.290

1.104.304

427.234

Olav Fjotland

1952

9.322.029

643.601

268.201

Thomas Egeland

1951

8.876.856

948.806

384.850

Josef Åmodt

1931

8.781.065

356.571

134.188

Jan Alf Reiersen

1943

8.305.490

917.637

379.280

Svein Joar Reiersen

1968

8.154.428

573.933

259.744

Anstein Netland

1974

7.306.022

674.048

292.207

Ingvar Birger Toften

1944

7.303.942

1.100.127

418.933

Sonja Irene Rødland

1947

7.278.116

394.047

163.105

Torbjørn Kvinlaug

1950

6.560.094

205.962

127.223

Anton Hunsbedt

1961

6.457.804

728.626

379.772

Harry Magne Rafoss

1947

6.423.990

412.048

157.396

Ana Cristina Pascoal Solberg

1963

6.156.378

541.151

187.073

* Vi gjør oppmerksom at det kan være feil i listene. Tallene er basert på foreløpige skattetall fra Skattedirektoratet. Tallene kan inneholde feil som vil bli rettet når klagebehandlingen er ferdig.