Kritisk til skjenking på studentfestival

Studiestartfestivalen i Kristiansand har søkt om å få servere alkohol fra klokken 11 på formiddagen. Det er kommuneoverlegen skeptisk til.

Frank Reichert og Pål Harv

Rektor ved Universitetet i Agder, Frank Reichert og administrerende direktør ved Studentsamskipnaden i Agder, Pål Harv foran området hvor Studiestartfestivalen arrangeres.

Foto: Lars Hægeland / NRK

– Denne søknaden er litt spesiell fordi den omhandler både alkohol og studiestart, og det er en kombinasjon vi mener det ikke er nødvendig at skal ha noen sammenheng, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

I et brev som NRK har fått innsyn i går det fram at sosialtjenesten i Kristiansand kommune er kritisk til Studentsamskipnaden i Agder sin søknad om å få servere alkohol i tidsrommet 11 til 24 under Studiestartfestivalen i august. Festivalen arrangeres årlig på universitetets område.

Dagfinn Haarr

Kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr mener ikke at koblingen mellom alkohol og studiestart er naturlig.

Foto: Lars Hægeland / NRK

Tjenesten er spesielt skeptisk til at det skal være mulig å servere alkohol så tidlig på dagen. Haarr påpeker at koblingen mellom studiestart og alkohol ikke alltid har vært like naturlig.

– Det er mulig at jeg er gammel og konservativ. Men jeg synes nødvendigvis ikke at koblingen mellom alkohol og studiestart er så veldig naturlig. Da jeg selv var student var det helt utenkelig at dette skulle ha noe med hverandre å gjøre.

Sosialtjenesten har tidligere påpekt at det er uheldig at studieoppstart og presentasjon av ulike studieaktiviteter skal ha en ramme hvor alkoholservering allerede på formiddagen får en sentral plass. Dette står sosialtjenesten fortsatt fast ved.

Brev fra sosialtjenesten

– Studentene er voksne mennesker

Leder for Studentorganisasjonen i Agder, Kai Steffen Østensen mener studentene klarer å styre inntaket selv.

Kai Steffen Østensen

Kai Steffen Østensen i Studentorganisasjonen i Agder mener studentene klarer å styre alkoholinntaket selv.

Foto: Anne Wirsching / NRK

– Vårt standpunkt er at studenter er voksne individer som selv klarer å ta et standpunkt til om de ønsker å drikke alkohol eller ikke. Men så er det ikke noe klart ja eller nei i denne saken. Alkohol påvirker ulikt og det finnes ulike holdninger til alkohol.

Han mener videre at det er viktig å løfte debatten.

– Vi må tørre å diskutere disse tingene og bevisstgjøre faddere og nye studenter på at det å si nei til alkohol er helt greit.

Ikke ment som et signal

Pål Harv

Administrerende direktør ved Studentsamskipnaden i Agder, Pål Harv mener sosialtjenesten har misforstått søknaden om alkoholservering.

Foto: Lars Hægeland / NRK

Administrerende direktør for Studentsamskipnaden i Agder, Pål Harv mener sosialtjenesten har misforstått hva som egentlig er tanken bak søknaden.

– Vi har ikke tenkt at det at vi har søkt fra klokken elleve er et signal, det var mer sett på som en praktisk løsning. Vi ønsker altså ikke å servere alkohol før etter det offisielle programmet til universitet er over, sier Harv.

Han anslår at det ikke vil bli servert alkohol før ved 14-15-tiden og understreker at søknaden er den samme som tidligere år.

– Det er en praktisk tilnærming, men vi burde kanskje ikke ha søkt om å få begynne før klokken 14, sier Harv.

– Føler ansvar

Rektor ved Universitetet i Agder, Frank Reichert sier de føler et stort ansvar for studentene.

– Vi har et ansvar for våre studenter, og vi har ikke alkohol i vårt offisielle program. All alkoholservering vil skje utenfor det offisielle programmet.

– Det er SiA som har ansvaret for opplegget etter UiA sitt program, og vi har full tillit til at de kommer til å håndtere alkoholserveringen på en riktig måte, sier rektoren.

Kommuneoverlegen sier rådet var ganske mildt, og at de ikke nødvendigvis ønsker slutt på all alkohol ved arrangementet.

– Rådet vårt er ganske mildt. Vi har ikke noe mer innvendinger enn tidspunktet. Så får det være opp til skjenkemyndighetene å behandle saken, sier Haarr.