Kristiansand eller Christianssand?

Ordfører Arvid Grundekjøn (H) i Kristiansand vil skifte navn på byen tilbake til Christianssand. Demokratenes leder, Vidar Kleppe, vil ha saken opp i bystyret.

Arvid Grundekjøn og Vidar Kleppe

Ordfører Arvid Grundekjøn (t.v.) i Kristiansand vil gi byen tilbake sitt gamle navn. Demokratene-leder Vidar Kleppe vil ha en utredning på blant annet kostnader før han bestemmer seg. (Arkivfoto)

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg synes at ordføreren, eller borgermesteren som han like å kalle seg, skal rådføre seg med folk. Jeg mener vi må avklare dette politisk, sier Kleppe til NRK.no.

Hva mener du? Si din mening nederst i saken!

Vil bli borgermester i Christianssand

Det er i Fædrelandsvennen fredag den sittende ordføreren i Kristiansand tar til orde for at byen må hete Christianssand.

– Logikken så vel som historien og grammatikken tilsier Christianssand. Dessuten er vi opptatt av kunnskapsformidling i skolen. Da burde jo kommunen gå foran med et navn som ikke er bygd på feil, sier Grundekjøn, som også vil skifte tittel.

– Borgermester i Christianssand har en helt annen sus enn ordfører i Kristiansand, mener Grundekjøn.

Folkeavstemning i 2013?

Vidar Kleppe mener saken må på bystyrebordet.

– Den beste måten å gjøre det på er at Kristiansand bystyre tar en beslutning på om de synes dette er noe en skal utrede videre, sier Kleppe.

Selv har han ikke konkludert med hva han foretrekker av de to skrivemåtene.

– Men dette har jo med historiske ting å gjøre. Ser du på grunnleggeren av byen, så skrev han jo ikke navnet sitt med K. Det er mange gode grunner for å bytte navn.

– Men det er også en motside vi må se på, dette med kostnader, sier Kleppe, som lanserer tanken om at en folkeavstemning i forbindelse med stortingsvalget i 2013 skal bestemme bynavnet.

Interpellasjonen

Slik lyder interpellasjonen fra Vidar Kleppe til ordføreren:

Ærede ordfører,

Jeg har registrert gjennom Fædrelandsvennen sine spalter at ordføreren ønsker seg ny tittel og bynavn med mer historisk sus - ved at Kristiansand bør skifte navn til Christianssand.

Demokratene mener at et slik viktig spørsmål må legges frem til politisk behandling i Kristiansand bystyre - før en eventuelt gjennom en folkeavstemning i tilknytning til stortingsvalget i 2013 tar stilling til navnebytte fra Kristiansand til Christianssand.

Grunnet dette blir mitt spørsmål til ordføreren følgende: Vil ordføreren fremlegge en sak til Kristiansand bystyre om navneskifte på byen Kristiansand?