KrF kvitter seg med troskravet

KrF-politikere trenger ikke lenger bekjenne seg til den kristne tro. Landsmøtet vedtok sent fredag kveld å droppe det omstridte kravet.

Dagrun Eriksen

Dagrun Eriksen tror flere vil føle seg velkomne i KrF etter at partiet fjernet bekjennelsesparagrafen.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Partiet fjernet paragrafen som sier at alle tillitsvalgte i KrF må være bekjennende kristne.

Partiets nestleder, Dagrun Eriksen, fra Kristiansand, håper flere nå vil føle seg velkomne i partiet.

– Viktig ryddejobb

– Jeg tror det kan ha den effekten fordi det er et samlet og trygt parti som står bak disse vedtektene. Men i noen områder vil det nok også vekke litt uro, sier Eriksen til NRK.

– Til de vil jeg si at de vil kjenne KrF godt igjen. Men det er en viktig ryddejobb vi gjør og vi skiller mellom det å være et politisk parti og en menighet, sier Eriksen.

Etter en langvarig debatt satte tilstrekkelig mange landsmøtedeltakere et endelig punktum for den årelange striden om det er riktig å kreve at tillitsvalgte skal bekjenne seg til den kristne tro.

Stort flertall

Med 151 mot 29 stemmer vedtok landsmøtet å myke opp kravet som var nedfelt i paragraf 2 i Kristelig Folkepartis lover. Det er nå et lojalitetskrav snarere enn et
bekjennelseskrav. En delegat stemte blankt.

Avstemningen foregikk skriftlig, noe som bare skjer unntaksvis på landsmøter.

– Det er et signal om at dersom du skal være med i KrF kommer vi ikke til å etterspørre din tro, men vi kommer til å etterspørre ditt engasjement for partiets politikk og de kristne grunnverdiene, sier Eriksen.

– Jeg tror at for noen vil det oppleves som et større velkommen enn de kanskje har oppfattet oss som før. For andre vil det kanskje ikke bety så mye, sier hun.

– Sterkt og samlet parti

Alle tillitsvalgte og folkevalgte for KrF er forpliktet på og skal arbeide for partiets kristne verdigrunnlag slik det er definert i 1, heter det i den nye lovteksten.

I paragraf 1 står det blant annet at KrFs politikk bygger på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret og at KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen.

– Jeg er først og fremst stolt over måten denne debatten er ført, både under forrige landsmøte og nå, og den store samlingen rundt dette vedtaket. Jeg vil berømme de som har vært imot å endre, og måten de har håndtert dette på, og de som har ønsket å endre, sier nestlederen.

– Vi står som et sterkt og samlet parti nå. Nå får vi ryddet plass til å jobbe politikk fremover. Det hørte vi gjennom denne debatten, at det er folk hungrige på å få gjort, sier Eriksen.