Krever minstekrav for vikarer

Det må innføres minstekrav til kunnskap og kompetanse for vikarer som jobber i omsorgsyrker. Det mener forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunnhild By.

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunnhild By, vil ha minstekrav til vikarer som skal jobbe i omsorgssektoren.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Det var i oktober at en ufaglært tilkallingsvikar skulle stelle en beboer på Feviktun Bo- og omsorgssenter i Grimstad.

Helsetilsynet har bedt Grimstad kommune om en redegjørelse etter at vikaren brakk fingeren på en pasient som ble stelt.

Det er ikke første gang forbundslederen i Norsk Sykepleierforbund har hørt eksempler som dette.

By mener at omfattende bruk av ufaglærte vikarer går ut over pasientene og krever nå et minstekrav for vikarene som skal arbeide i omsorgsyrker.

– Vi mener det må være et minstekrav i forhold til kompetanse for dem som skal jobbe i hjemmesykepleien og på sykehjem. Det er klare lover og regler som sier noe om hva hjemmesykepleien og sykehjem skal inneha av kompetanse, og kommunene har ansvar for å bemanne på en slik måte at man gir en best mulig pleie til de pasientene som ligger der, sier By.

Grimstad må redegjøre

Helsetilsynet har nå bedt Grimstad kommune redegjøre for den konkrete hendelsen på omsorgssenteret i kommunen.

Fylkeslege Anne-Sofie D. Syversten i Aust-Agder har tidligere sagt til NRK at det er kommunens ansvar å sikre et godt og forsvarlig tilbud.

– Kommunen skal sikre at beboerne får et forsvarlig tilbud og man skal søke å unngå skader og forverring av tilstanden. Vi spør kommunen om ikke man burde ha vurdert denne aktuelle situasjonen særlig, sier Syvertsen.

– Lang vei å gå

I dag finnes det ingen formelle krav til en grunnbemanning på omsorgssentrene, og sykepleierforbundet mener det er på tide å tenke nytt.

– I de tallene vi har fått nå så er det fortsatt en veldig stor andel av ufaglærte, så vi har fortsatt en lang vei å gå, sier By.

– Men hva tenker du når du hører om slike tilfeller som i Grimstad?

– Det er svært uheldig og det er også svært uheldig i forhold til hva man ser og hvordan man oppfører seg i slike situasjoner. Jeg skal ta et annet eksempel. Ser man et leggsår så har man helt spesielle regler for hvordan dette skal behandles. Kommer det inn en ufaglært som ikke følger reglene, så kan det føre til svært store smerter for pasientene og det kan ta flere måneder før såret blir bra, sier By.

Hun sier dette viser at det er meget viktig at det er helsefagutdannede personer som jobber i omsorgsyrker.