NRK Meny
Normal

Kommer ikke til møtene

Mange langtidssykemeldte gjennomfører ikke et lovpålagt samtalemøte hos NAV etter seks måneders sykemelding.

Per Lund
Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Rundt halvparten av de langtidssykemeldte får unntak fra å møte opp til dialogmøte mellom arbeidstaker, NAV, arbeidsgiver av forskjellige årsaker.

Tar man bort denne gruppa, viser NAV-tall for hele landet at bare rundt halvparten gjennomfører dialogmøtet.

HØR: Mange møter ikke

Tre av ti møter ikke

Tre av ti sykemeldte i Vest-Agder, som ikke har fraværsgrunn, møter aldri til en samtale med NAV og arbeidsgiver.

– Det er ikke godt nok, sier avdelingsdirektør Per Lund i NAV Vest-Agder.

Etter 6 måneders sykemelding krever reglene et dialogmøte mellom NAV, arbeidstaker og arbeidsgiver.

Tall for hele landet viser at dette i praksis bare skjer for 2 av 10 sykemeldte. I Vest-Agder er tallene litt høyere.

- Men vi bør bli bedre, sier avdelingsdirektør Per Lund i NAV Vest-Agder