Kjemper videre

Vil gi pårørende rett til å klage på når straffedømte får permisjon fra fengselet.

Video nsps_upload_2009_2_10_13_34_44_535.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Ada Sofie Austegard sender denne uka sin søknad til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Der argumenterer hun for at pårørende må ha rett til å klage, når straffedømte får permisjon.

Austegard tapte saken i norsk lagmannsrett, og Høyesterett avviste i høst å behandle saken.

Tror saken kommer opp

Austegard har et godt håp om at europeiske rettighetseksperter tenker annerledes enn norske dommere.

- Vi ønsker at Strasbourg skal se på hvilke brudd det er på våre menneskerettigheter, at norske myndigheter gir deg varsel om når domfeldte får permisjon, men du får ikke lov til å påklage den avgjørelsen, sier Austegard.

- Vi mener at det forvaltninga bestemmer angår oss. Når den domfeldte får permisjon, må vi må reise bort eller holde oss inne for å slippe å treffe på den domfeldte.

Tidligere dommer i Menneskerettsdomstolen, Hanne Sophie Greve, tror sjansene er gode for at Austegard får prøvd sin sak i Strasbourg.