Kirka kutter i beredskap

Det kostet 40.000 kroner hver gang prestene i Den norske kirke måtte rykke ut til dødsfall og sykdom på Sørlandet i fjor. Nå skal det kuttes i beredskapsordningen for å spare penger. Man skal gå fra én prest i hvert prosti til én i hvert fylke.

Det kostet 40.000 kroner hver gang prestene i Den norske kirke måtte rykke ut til dødsfall og sykdom på Sørlandet i fjor. Nå skal det kuttes i beredskapsordningen for å spare penger.