Ja til bom i Lillesand

Regjeringen sier ja til den omstridte bomstasjonen i Lillesand. Bomstasjonen tas i bruk i okotober/november.

Video d7750c3a-ddb6-4293-99a1-2a8e8455e137.jpg

Regjeringen godkjenner planene om ny bomstasjon på den nye E18 vest i Lillesand. Stortinget skal ta den endelige avgjørelsen, men i realiteten er det nå klart at bomstasjonen kommer.

Dette innebærer at dagens bomstasjon i Grimstad «deles». I dag koster det 30 kroner å passere bommen i Grimstad. Nå blir prisen 15 kroner der og 15 kroner i den nye Lillesand-bommen.

Laila Øygarden

Fylkesordfører i Aust-Agder, Laila Øygarden, jubler for ny bom.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– For meg er dette veldig gode nyheter. Vi har fått gjennomslag for å sette opp en ny bom i Lillesand. Det vil si at flere blir med på å betale, sier fylkesordfører i Aust-Agder, Laila Øygarden.

Store protester

Protestene i Lillesand/Kristiansand-området har vært sterke. Ikke minst har pendlere vært negative, fordi de allerede betaler i Kristiansand-bommen.

Beslutningen innebærer at det nå kan brukes 200 millioner kroner mer i bompakken. 50 millioner kroner går til planleggingen av ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Det skal også brukes penger til gang- og sykkelstier på strekningene Lillesand-Birkenes og Arendal-Tvedestrand. Planen om å bruke penger på økt bussfrekvens mellom Arendal og Kristiansand sier regjeringen nei til.

Beslutningen innebærer at den nedlagte bomstasjonen på den gamle E18 mellom Lillesand og Grimstad ikke åpnes igjen.

– Er det ikke skadelig at dere har fått denne voldsomme konflikten med vestlige deler av Aust-Agder og Kristiansand igjen?

– Jeg hadde håpet at vi kunne være enige. Vi ønsker jo alle bedre veier i hele Agder. Noe måtte gjøres, for det var ikke planleggingsmidler til ny vei i det hele tatt. Nå får vi muligheten, så jeg er kjempefornøyd, sier Øygarden.

Nøyaktig hvor den nye bommen skal plasseres er ennå ikke klart, men den kommer på vestsiden av det vestre krysset til Lillesand.

Fornøyd minister

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier det var avgjørende at fylkestinget i Aust-Agder ønsket bommen.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Fylkestinget tok her et veldig godt initiativ. Det ideelle ville selvfølgelig være at det var penger nok til alle prosjekter i landet, men slik er det ikke. Nå har Arendal-Tvedestrand større mulighet til å komme fram i køen, sier Kleppa.

– Stortinget må snu

Ordfører Arne Thomassen i Lillesand er svært misfornøyd med avgjørelsen om en ny bomstasjon, og mener avgjørelsen er urimelig.

Arne Thomassen

Ordfører i Lillesand, Arne Thomassen, liker dårlig at samferdselsministeren vil 'dele byrdene'. Han mener den nye bomstasjonen vil være negativ for det felles arbeidsmarket mellom Aust- og Vest-Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– En ny bom nå har stor konsekvens for det felles bo- og arbeidsmarkedet. For de som bor i Lillesand og jobber vest for Kristiansand, blir dette veldig tungt og dyrt.

– Vi slåss for gang- og sykkelveier, men vi tror det blir vanskelig å argumentere for at bilistene skal betale gang- og sykkelveiene øst for Arendal.

Thomassen sier bomsaken er en god sak for borgerlig side i den kommende valgkampen, og vil slåss videre. Dagens bomordning er vedtatt av de to fylkestingene og veistrekket blir betalt i 2019. Bomstasjoner kan ikke bare flyttes på denne måten, mener Thomassen.

– Enten må Stortinget snu, eller så må det finnes et annet sted å ta saken. Det kan ikke være meningen at en bompengeinnkreving skal brukes til det som nå er tiltenkt. Og at du i tillegg kan flytte en allerede eksisterende bom for å ta en omkamp, sier Thomassen.