NRK Meny
Normal

- De har lite å klage på

Vegdirektoratet sier ja til en ny bompengestasjon på E18 vest for Lillesand. Dette har møtt motstand i Lillesand, Kristiansand og Birkenes, men Oddvar Skaiaa sier de har lite å klage på.

Oddvar Skaiaa og bomstasjon montasje

Fylkesordfører i Aust-Agder, Oddvar Skaiaa (KrF), mener austegdene har lite å klage på når det gjelder betaling av bompenger.

Foto: Svein Sundsdal / Montasje: Leif Dalen / NRK

- Dette er jo ikke noen urimelig løsning for folk vest i Aust-Agder. De har sluppet å betale bompenger for E18, og nå må de altså betale en del de neste 10 årene, sier fylkesvaraordfører i Aust-Agder, Oddvar Skaiaa.

Agderposten meddeler i dag at Vegdirektoratet sier ja til en ny bompengestasjon på E18 vest for Lillesand. Dette møter motstand øst i fylket. Men Oddvar Skaiaa mener klagene er meningsløse.

- For enkelte blir det faktisk mindre å betale. De som skal fra Lillesand til Grimstad slipper jo med halve prisen nå. Så jeg synes de har forholdsvis lite å beklage seg over.

Mobiliserer til kamp

Ordfører i Lillesand, Arne Thomassen (H)

Ordfører i Lillesand, Arne Thomassen(H), vil mobilisere til kamp før det endelige vedtaket skal gjøres.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører i Lillesand, Arne Thomassen kommer ikke til å la saken gå til godkjenning uten kamp.

- Dette er en prinsipiell sak som er utrolig viktig for oss i vestfylket, og som vi oppfatter at østfylket ikke har forståelse for. Det har vært etablert et bomsystem, og så opplever man at en synes det er urettferdig at innbyggerne vest ikke betaler for den biten, sier Thomassen.

- Men vi betaler så det koster etter. Vi har familie og venner som kjører østover hver dag og betaler og bidrar. Det å flytte en bom for å skaffe mer inntekter, er helt unødvendig, sier han.

Bomdeling gir ekstra millioner

I dag koster det 30 kroner å passere i bomstasjonen på E18 mellom Lillesand og Grimstad. Med en ny stasjon mellom Lillesand og Kristiansand vil prisen bli halvert.

15 kroner vil det koste per passering i begge bomstasjonen - altså både øst og vest for Lillesand.

Ifølge Agderposten vil en bomdeling kunne gi 15 millioner kroner ekstra årlig. Inntektene fra den omstridte bomstasjonen skal blant annet finansiere planleggingen av en ny vei øst for Arendal.

Vil ha bommen lenger øst

Ole O. Berge i NAF (Norges Automobil-Forbund) i Kristiansand ser ingen fornuft i å legge en bomstasjon mellom Lillesand og Kristiansand, hvor pengene skal gå til veiprosjekter lengre øst i Aust-Agder.

– Når man skal kreve inn bompenger - så skal det kreves inn på den veistrekningen der gjelder for. Her er det snakk om å kreve inn bompenger omtrent i Kristiansand for en veistrekning som ligger øst for Arendal.

Berge vil heller at man skal se på mulighetene for en bomstasjon rundt Arendal

– Mitt forslag er at man finner en eller annen måte å kreve inn bompenger på rundt Arendal, sier han.

Den endelige avgjørelsen tas av Samferdselsdepartementet.