Grimstad sier ja til bom

Grimstad-politikerne sier enstemmig ja til ny omstridt bomstasjon på E18 vest i Lillesand.

Hans Antonsen

Lillesand gikk veldig fort i vranglås, synes ordfører Hans Antonsen i nabokommunen Grimstad.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Lillesand gikk veldig fort i vranglås og hisset seg veldig mye opp før en visste hva forslaget innebærer. Men ingen har fått så mye ut av E18-utbyggingen som dem.

Det sa ordfører Hans Antonsen da Grimstad formannskap torsdag ettermiddag sa ja til den omstridte bommen.

Les: Klart bom-nei i Lillesand

Fremskrittspartiet markerte en generell motstand mot bompenger, men etter at det var gjort, fattet Grimstad formannskapet et enstemmig vedtak.

Noen må ta belastningen

Ordfører Hans Antonsen pekte blant annet på at den nye bomordningen vil sikre at den nedlagte bommen på gamle E18 mellom Grimstad og Lillesand ikke blir gjenåpnet.

- Hvis vi skal lykkes med vegutbyggingen i landsdelen må vi noen ganger ta belastninger for hverandre, sa Antonsen.

Bompengene fra en ny stasjon i Lillesand skal finansiere utredning og forberedelse av ny motorvei øst for Arendal og mot Tvedestrand.

Splitter Aust-Agder

Hittil har kommunene vest for Grimstad sagt nei til ny bom og foreslått et spleiselag for å skaffe pengene det jaktes på. Grimstad og kommunene østover har sagt ja.

Også politikerne i Kristiansand er villig til å bidra i i et spleiselag for å unngå en ny bom på E18.

Les mer: Heller spleis enn ekstra bom

I kveld skal Gjerstad som siste kommune si sitt. Etter det vi får opplyst, kommer også Gjerstad til å si ja til ny bom i Lillesand.

30. august er fylkestinget i Aust-Agder sammenkalt til ekstraordinært møte for å ta stilling til bomstriden. Hvis saken ikke blir stoppet i fylkestinget avgjøres den i Stortinget.