Ingen omkamp

Grimstad har tatt beslutningen om å bygge nytt bibliotek på rutebilstasjonen.

Biblioteket i Grimstad

Skisse av det nye biblioteket i Grimstad.

Foto: Tegning: LPO arkitektur & design as

Varaordfører Per-Egil Mangor Pedersen forsikrer at det ikke blir nye omkamper om hvor det nye biblioteket i Grimstad skal ligge.

I kommunestyret stemte 18 for å bygge på rutebilstasjonen, og 17 stemte for å utrede andre tomter.

Selv om kommunestyret er splittet i denne saken, mener varaordføreren – som tilhørte mindretallet - at kampen nå er over.

Per-Egil Mangor Pedersen

Varaordfører i Grimstad, Per-Egil Mangor Pedersen, tar nederlaget med fatning.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Her kommer biblioteket

Her er biblioteket

Blir bygging

- Kommunestyret har avklart stedsvalget, nå er det rutebilstasjonen som gjelder, sier Mangor Pedersen.

- Så nå skal det bygges?

- Ja, men først skal det prosjekteres og innhentes kalkyler, og så skal vi (kommunestyret) vurdere saken, sier Varaordføreren.

- Hvordan er det å tape?

- Vi kjempet for tomt i øvre sentrum, men jeg er helt sikker på at det blir et godt resultat på rutebilen også, tror Mangor Pedersen.

Bibliotek-avstemning

Spenning i kommunestyret under avtemningen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fornøyd ordfører

Ordfører Hans Antonsen har fått en rekke reaksjoner etter kommunestyrets vedtak.

- Jeg har spasert gjennom byen i dag og fått flere hyggelige tilrop og reaksjoner, sier Antonsen.

"Dette var bra" og "håper det snart blir bygd", er ifølge samme mann folks reaksjoner på det nye biblioteket.

Ordføreren sier ellers det er bra at varaordfører Per-Egil Mangor Pedersen forsikrer at det ikke blir omkamper.

– Jeg håper og tror det nå blir arbeidsro rundt denne saken. Jeg tror prosjektet har rimelig god oppslutning, og at den kan være større enn stemmetallet 18-17 gir uttrykk for, sier ordfører Antonsen.

Tilhørere i Grimstad kommunestyre

Tilhørere under debatten i kommunestyret.

Foto: Svein Sundsdal / NRK