Ikke tatt stilling til forlengelse

Påtalemyndigheten har foreløpig ikke tatt stilling til om forvaringsdommen til Viggo Kristiansen vil bli krevd forlenget. Statsadvokat Jan Tallaksen sier til NRK Sørlandet at en eventuell forlengelse vil bli vurdert før påske. Viggo Kristiansens 21 år lange forvaringsdom utløper i september.