HV-soldater vil ikke på skytestevne

Rekordmange heimevernsoldater har søkt om fritak fra å møte til tjeneste under landsskytterstevnet på Evje i sommer.

Stein Borgersen

Distriktssjef Stein Borgersen sier han har mottatt mange søknader fra mannskaper om fritak.

Foto: Espen Bierud / NRK

NRK Sørlandet fortalte i mars at mange småbarnsfedre reagerer kraftig på å bli utkommandert opptil ei uke i sommerferien.

Distriktssjef Stein Borgersen i HV sier han har fått uvanlig mange søknader om fritak i fanget etter at fristen for slike søknader nå har gått ut.

150 vil være hjemme

- Det er cirka 150 personer som har søkt om fritak fra å delta under landsskytterstevnet, sier Borgersen.

Dette er personer fra alle de fem HV-distriktene som er utkommandert til å være med å hjelpe til under årets landskytterstevne på Evje.

- Jeg har forståelse for at mange søker fritak fra denne tjenesten og det er de tillttsvalgte i HV-områdene som avgjør søknadene.

Borgersen sier at det er cirka 65 personer som er innvilget fritak.