Høyres forslag til skoler

Vest-Agder Høyre vil blant annet bygge ny videregående skole på Tangvall i Søgne, samt beholde flere av studiestedene ved Lister videregående skole. Det var noen av beslutningene som Høyre gikk inn for lørdag.