NRK Meny
Normal

Her endres trafikken denne uka

Tirsdag og onsdag legges trafikken om på E39 mellom Kartheikrysset og Rigekrysset vest for Kristiansand.

Her endres trafikken denne uka

Her legges trafikken om tirsdag og onsdag.

Foto: Statens vegvesen

Hensikten med arbeidet er å utvide E39 fra dagens to kjørefelt til fire.

Det skjer for å få eget kjørefelt for kollektivtrafikk i begge retninger, ifølge Statens vegvesen.

Bredere gang- og sykkelvei

Også de myke trafikkantene får sitt denne gangen: Tirsdag legges gang- og sykkelveien om til permanent løsning bak den nye støyskjermen som er bygd på strekningen vest for Kristiansand.

Her endres trafikken denne uka

Her skal det bli firefeltsvei denne høsten.

Foto: Statens vegvesen

Dessuten utvides bredden på gang- og sykkelveien fra tre til fem meter.

– Dette vil forbedre sikkerheten og framkommeligheten for gående og syklende på strekningen, mener Statens vegvesen.

Onsdag flyttes vestgående trafikk på E39 inn mot støyskjermen på nordsiden av veien. Om noen uker vil det også gjelde østgående trafikk.

Da starter grunnarbeidene inn mot fjellveggen på sørsiden av veien, som skal bli firefelts når den åpner til høsten.