Hemmelig skoleaksjon mot ensomhet

Elevrådet jobbet i skjul for hjelpe medelever som var alene. Nå tar andre skoler etter.

På Tangen videregående skole i Kristiansand, skal ingen elever behøve å sitte alene. Det er elevene selv, som har satt i gang kampanjen, som skal motvirke ensomhet og utenforskap.

Siden november i fjor har elevrådet ved Tangen videregående skole i Kristiansand byttet på å være miljøpatrulje.

De har systematisk tatt kontakt med medelever som har virket ensomme og som kanskje har hatt behov for noen å være sammen med.

– Hver dag gikk vi rundt i lunsjen og lette etter elever som var alene. Fant vi noen, satte vi oss ned sammen med dem, sier elevrådsleder Veline Gautefall Olsson.

Målet var å bedre miljøet på skolen. Elevrådet hadde et ønske om at ingen elever skulle føle seg ensomme eller utenfor.

Foregikk i det skjulte

Det hele foregikk i skjul. Ingen skulle vite hvem de var og hvorfor de var der. Å ikke uniformere seg, var et bevisst valg.

– Vi ville gjøre det mest mulig naturlig, sier Olsson.

Nå har det som inntil nylig var en hemmelig aksjon, pågått i fire måneder.

Miljøpatruljen har selv fått se at aksjonen har hatt en positiv effekt.

– En gang så vi to elever som satt på hver sin side av et langt bord. Vi fikk begge to til å legge fra seg mobilene og sette seg sammen med oss. I neste friminutt så vi at de to satt og pratet sammen, sier Olsson.

Elevaksjon mot ensomhet

Elevrådsleder Veline Gautefall Olsson er en av flere som har jobbet i skjul.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

– Vanskelig å finne elever som er alene

Hun tror skolemiljøet har blitt bedre, for i det siste har det vært vanskelig å finne elever som er alene.

– Vi har til og med lett på do, sier Olsson.

Responsen har vært god både fra medelever og skoleledelsen.

Nå håper elevrådet at det de har gjort kan være til inspirasjon for andre skoler.

Ifølge skolens egne nettsider har aksjonen blitt lagt merke til av flere andre skoler. En skole i Tønsberg skal ha blitt inspirert til å gjøre det samme.

Tangen videregående skole

På Tangen videregående skole i Kristiansand skal ingen elever behøve å være alene.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK