Hopp til innhold

Helsetilsynet ønsker straff: – Ledelsen ved Sørlandet sykehus kunne forhindra feiloperasjoner

Politiet henla straffesaken mot sykehuset rett før jul. Nå klager Helsetilsynet til statsadvokaten. De mener ledelsen ved sykehuset kunne ha avverget at pasienter ble skadet for livet.

Lege som har feiloperert

En lege jobbet i elleve år som overlege i ortopedi, uten å være ortoped. Han ble deretter overført fra Flekkefjord til Kristiansand.

Foto: Svein Løvland / Avisen Agder

Begrunnelsen er sykehusledelsens manglende oppfølging og styring av legen gjennom flere år, sier fagsjef Toril Sagen i Statens helsetilsyn.

Sørlandet sykehus har vært siktet og under etterforskning etter en rekke feiloperasjoner utført av en kasakhstansk lege.

Pasienter har blitt uføre. Noen har mistet livet etter behandlingen de fikk.

Det var Helsetilsynet som ba politiet om å reise straffesak mot sykehuset etter en omfattende gransking av foretaket.

Det skjer bare i de aller mest alvorlige sakene.

Toril Sagen Statens Helsetilsyn

Fagsjef Toril Sagen i Statens helsetilsyn.

Foto: Privat

Men like før jul, henla politiet i Agder saken mot sykehuset.

Begrunnelsen var foreldelse og for svake bevis.

Nå har Helsetilsynet klaget til statsadvokaten.

Legen, som har flyttet til Tyskland, er fortsatt under etterforskning.

NRK forklarer

Sykehussaken på Sørlandet

Mange feiloperasjoner

  • Ved sykehuset i Flekkefjord ble pasienter over flere år feiloperert av en lege som ikke var ortoped. Ledelsen visste han ikke hadde denne spesialistutdanningen.  
  • Ledelsen ved Sørlandet sykehus overførte legen til Kristiansand for at han skulle ta spesialiseringen. Der fikk han stor frihet, og fortsatte å feiloperere.
  • Etter NRKs avsløringer har 450 pasienter krevd en ny vurdering.

Systemsvikt og lovbrudd

  • Etter NRKs avsløringer, satte Statens helsetilsyn i gang en omfattende granskning av Sørlandet sykehus og legen. De konkluderte med flere lovbrudd, og grov systemsvikt.
  • Legen som feilopererte, mistet autorisasjonen. Han innrømmet aldri noen av feilene.

Straffesak

  • Statens helsetilsyn anmeldte Sørlandet sykehus for brudd på helsepersonelloven. 
  • Agder politidistrikt tok ut siktelse mot både sykehuset og legen som feilopererte. 
  • De henla saken i desember 2021. 

Fikk foretaksbot

  • I mars 2022 ila statsadvokaten Sørlandet sykehus en bot på én million kroner. 
  • Et enstemmig styre vedtok millionboten 31. mars samme år. 

Sterk kritikk mot ledelsen

Vi ser særlig alvorlig på at det ikke ble iverksatt tiltak for å forhindre at legen opererte på egen hånd etter at han ble omplassert til en opplæringsstilling i Kristiansand, sier Sagen.

Kasakhstaneren jobbet elleve år som overlege i ortopedi i Flekkefjord. Han var ikke ortoped.

Dette visste, og godtok ledelsen.

Mange pasienter ble skadet for livet. Bunken av tilsynssaker mot han vokste.

Politiet har gått ut fra helsepersonelloven. Og da er det bare to års foreldelsesfrist.

Det betyr at alt som har skjedd av svikt og feilopereasjoner i Flekkefjord er foreldet, ifølge politiet.

Finn Åge Olsen

Finn Åge Olsen måtte amputere foten etter at legen hadde utført en operasjon han ikke var kompetent til i Flekkefjord.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Han ble overført til Kristiansand på nyåret 2019.

Han skulle ta udanning som ortoped.

Men han fikk fortsette å operere alene. Pasienter ble påført uopprettelige skader.

Det er disse sakene politiet har etterforsket. Og henlagt.

På dette tidspunktet hadde sykehusledelsen kunnskap om risikoen som var knyttet til den aktuelle legen, sier Sagen.

Nina Mevold og Bjørn Walle. Styremøre i Sørlandet sykehus

Administrerende direktør, Nina Mevold og styreleder Bjørn Walle. Ledelsen ved sykehuset får sterk kritikk i klagen fra Helsetilsynet.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Hun mener ledelsen burde passet på. Helsetilsynet konkluderte selv med lovbrudd og grov systemsvikt.

– De alvorlige pasienthendelsene hadde pågått over flere år ved sykehuset i Flekkefjord.

Administrerende direktør, Nina Mevold, sier hun tar klagen til etterretning.

Helsetilsynet mener ledelsen kunne avverget feiloperasjonene i Kristiansand, og at sikkerheten rundt legen var for dårlig. Hva er din kommentar til det?

Vi er ikke mottaker av klagen. Vi har dermed ikke sett den, og har ikke grunnlag for å uttale oss om den.

– Jeg bare gråter

margret 1

Margret Annie Gudbergsdottir er en av pasientene som har endt som helt ufør etter feiloperasjonen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Feilopererte pasienter reagerte kraftig da politiet henla saken.

En av dem som ble svært skuffa, var Margret Annie Gudbergsdottir. Hun har selv anmeldt sykehuset.

Hver dag er en kamp mot de brennende smertene i hånda som legen har ødelagt.

Nå er hun letta over at Helsetilsynet har gått videre med saken.

– Jeg bare gråter. Jeg håpet at de skulle klage men trodde kanskje de ikke gjorde det.

Hun ble operert i Kristiansand etter foreldelsesfristen.

Legen feilopererte flere i Kristiansand etter 13. april 2019, som er datoen for foreldelse,

Men politiet mener rutinene var gode nok.

Det er her Helsetilsynet er rivende uenig. I klagen skriver de:

«Statens helsetilsyn mener at ledelsen, ut fra den kunnskapen de hadde, kunne og burde iverksatt strengere oppfølgingstiltak ved SSK for å sikre at legen ikke gjennomførte operasjoner på egen hånd. Ledelsen kunne med dette ha forhindret disse alvorlige pasienthendelsene.»

NRK har vært i kontakt med politiet i Agder. De opplyser at de ikke har mottatt klagen enda.

Sjeldent å anmelde

Kun fem ganger har et foretak blitt anmeldt de siste fem årene.

Ifølge en oversikt fra 2002 til 2008 ba Helsetilsynet om at politiet oppretta straffesak i ble 0,7 prosent av tilsynssakene.

Det er også svært sjelden en sykehuslege blir etterforsket.

Legen er siktet for brudd på helsepersonelloven § 4, for å ikke ha gitt forsvarlig helsehjelp.

Politiet regner med at etterforskningen mot legen vil være ferdig tidlig i 2022.

450 pasienter har krevd en ny vurdering etter at de ble operert av denne legen, og en annen lege som jobbet i Flekkefjord.