Hopp til innhold

– Legevakten har for mange oppgaver

Legevakten i Kristiansand har så mange oppgaver at det går utover det den primært skal drive med. Det mener legen, som varslet slik at det ble opprettet tilsynssak.

Legevakten i Kristiansand har så mange oppgaver at det går utover det den primært skal drive med. Det mener legen, som varslet slik at det ble opprettet tilsynssak.

– Vi driver med for mye vi ikke burde drive med, sier legen som har utløst tilsynssak mot legevakten i Kristiansand.

Som NRK meldte onsdag morgen har Fylkesmannen i Vest-Agder opprettet tilsynssak mot den kommunale legevakten i Kristiansand.

Dette skjer etter en bekymringsmelding fra lege Georg Rigadis i Birkenes.

– Jeg har sagt ifra om dette i mange år uten å bli hørt. Det kommer ikke til å bli bedre. Derfor sendte jeg en bekymringsmelding, sier Rigadis.

Han håper på bedre forhold på legevakten, der han selv jevnlig går vakter.

Hovedkritikken hans går på at de driver med mer enn de bør gjøre.

– For mange oppgaver

Legevakten må nå svare for ti kritiske påstander innen en frist satt til 14. oktober.

Georg Rigadis

Fastlege Georg Rigadis håper at hans bekymringsmelding skal føre til bedre forhold på legevakten i Kristiansand.

Foto: Anne Wirsching / NRK
Kristian Hagestad

Fylkeslege i Vest-Agder, Kristian Hagestad, vil ha svar på en rekke påstander om kritikkverdige forhold ved legevakten i Kristiansand.

Foto: Anne Wirsching / NRK

– Legevakten er etter min oppfatning i konflikt med å håndtere svært mange oppgaver. Det gjør det svært vanskelig å ha fokus på kjerneoppgaven, sier Rigadis.

Han spør om en rekke oppgaver burde fjernes:

  • Bør legevakten i Kristiansand være ansvarlig for øyeblikkelig hjelp om natten i Vennesla?
  • Bør legevakten være ansvarlig for legehjelp på sykehjem utenom åpningstiden eller kommunal øyeblikkelig hjelp i helgene?
  • Bør legevakten ha ansvaret for kriseteamet utenom deres åpningstid?

– Det er summen av oppgavene som er vanskelig. Hvis vi skal betjene fengsel og politi, og får telefoner fra hjemmesykepleien og sykehjem, så kommer det i tillegg til at antall pasienter har økt, og at det ikke bemannes opp, sier Rigadis.

Leder av Kristiansand legevakt Rolf Jarnes bekrefter at de har flere oppgaver enn før, men at det ikke finnes en detaljert oversikt.

– Det er umulig å si. Det er litt et definisjonsspørsmål hva som er legevaktens rolle. Det er mange avtaler vi skal følge, sier Jarnes.

Han bekrefter at de blant annet har en oppgave med kommunal øyeblikkelig hjelp i Vennesla.

– Det ble nok bestemt administrativt uten at det er noe vi er pålagt. Det er nok også en oppgave som ble lagt til uten å avklare med legene, vedgår Jarnes.

Kommunene kan ensidig vedta interkommunalt legevaktsamarbeid. Det vil si at de ikke er avhengig av legenes samtykke, men det må føres drøftinger

KS legeavtale / KS legeavtale

– Må kutte noe

– Vi må ta grep. Det finnes ingen enkel løsning. Det første som bør gjøres er å frata legevakten oppgaver som ikke ligger i kjerneoppgavene – nemlig den medisinske akutte eller øyeblikkelige tjenesten, sier Rigadis og understreker:

– Oppgavene må flyttes dit de hører hjemme.

Han sier kommunen må ta ansvaret det er å organisere virksomheten slik at helsepersonell kan utføre sine oppgaver.

– Forholdene er svært utfordrende. Vi jobber under hardt press.

Han understreker at de som jobber på legevakten gjør sitt ytterste og leverer god kvalitet.

– Det er ingen som trenger å være bekymret for å få den helsehjelpen de skal ha på legevakten, sier den erfarne legen som også har vært kommunelege i Birkenes.

På dagtid en vanlig ukedag er det en lege på vakt. Det samme gjelder om nettene. På kveldstid er det to til tre leger på vakt.

Kommunen vil rydde opp

Det gjenstår å se hva fylkeslegen kommer fram til, om – og i så fall hva han finner kritikkverdig, og hva som bør rettes opp.

Kristiansand kommune er imidlertid allerede nå innforstått med at noe bør gjøres.

– Vi skal gjøre vårt ytterste til å belyse denne saken så godt som mulig. Det er i vår felles interesse at alt blir lagt på bordet, og at vi får forbedret forholdene på legevakta, sier helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli.

– Jeg er veldig glad for at saken tas alvorlig, og at kommunen sier seg enig i min bekymring, sier Rigadis.

Legevakten i Kristiansand betjener innbyggerne i totalt 12 kommuner. Ifølge kommunen får de om lag 100.000 henvendelser årlig på telefon, og håndterer 39.000 besøk.

Alle kommuner må ha beredskap for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, hele året, samt tilbud om allmennlegetjenester de fleste virkedager i året.

KS legeavtale / KS