Håper på nytt lovverk: – Hvem som helst kan lage slike løyper

En seniorgeolog frykter at raset i Valle kan være et av mange som vil komme i tiden fremover. Han mener regjeringa bør gjøre tiltak for å minske skadeomfanget.

Nært av rasstedet i Nomelandsfjellet. Ordfører står på utrast steinblokk og kikker opp. Fjellsida sett fra bygda, med kommunehus i forgrunnen. Stort bilde av Valle. Fra Straumsfjellet, hvor to menn peker opp. FRA RUBRIKKTEKST:

Raset i Valle skal ha gått etter at en stor steinblokk falt ned.

På lørdag gikk det et stort steinras i en populær klatreløype i Valle. Det er en såkalt «Via Ferrata-løype», som innebærer at fjellet er utstyrt med faste sikringsmidler som stålwire, bøyler, stiger og broer. Slike løyper kan hvem som helst lage, uten noen form for ekspertise.

Finnes ingen krav

Plansjef Abrahamsen og skredekspert Frode Sandersen

Sandersen mener man bør skille mellom løyper som er kommersielle og ikke.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Seniorgeolog ved Norges Geotekniske Institutt, Frode Sandersen, sier at det ikke stilles noen formelle krav for å lage en klatrerute.

– Egentlig kan hvem som helst lage en slik løype, men du bør være klar over at du tar på deg et visst ansvar om noe skulle gå galt.

Sandersen mener man bør ta dette på alvor ettersom slike ruter bare blir mer og mer populære. Han håper det blir slik at fagpersoner må godkjenne ruta før den settes i bruk.

Hvis det blir kommersielt, at du tar penger for at noen klatrer, da burde det absolutt være strengere krav. Fagfolk som har peiling på geologi burde komme in for å vurdere stabiliteten på berget.

Frode Sandersen

Ifølge Sandersen kan du nesten være helt sikker på at finnes avløste fjellpartier når du etablerer en klatrerute i et bratt fjell. Han mener kommunene muligens kan ta ansvar for sikring av rutene, hvis man integrerer det i plan- og bygningsloven.

– En som klatrer vet nok hvor de setter inn en bolt, men å vurdere stabiliteten av store avløste blokkpartier er de dårligere på. På sikt kan det, slik som det var nære på i Valle, skje ulykker. Det er jo sånn det skjer, først kommer en ulykke – så blir lovverket skarpere.

steinar kyrvestad

Kyrvestad besøkte rasområdet.

Foto: Hilde Skarvoy Gjestland / NRK

– Fare for nytt ras

Ordfører i Valle, Steinar Kyrvestad, sier det raste 300 kubikkmeter fra fjellveggen i Valle.

– Det er enda stor fare for at det kan komme et nytt ras. Kommunen har stengt all ferdsel i dette området, sier han før han fortsetter:

– Det er en stor blokk her som geologen sier kan dette ned. Vi vet ikke når det vil skje, men den er trolig løs.

Laster kart, vennligst vent...

Sandersen mener klatrestien i Valle er en av 10–15 «Via Ferrata-løyper» i Norge.