Håndterte ikke konflikter godt nok

I en tilsynsrapport konkluderer Arbeidstilsynet blant annet med at Søgne kommune ikke har håndtert konflikter på en god nok måte. Arbeidstilsynet har gitt kommunen to pålegg. Det var 16 nåværende og tidligere ansatte som varslet om kritikkverdige forhold.

Arbeidstilsynet med rapport om arbeidsmiljøet i Søgne kommune.